DôchodokPoradňa

Vianočný príspevok nie je pre všetkých

Koľko eur poteší našich dôchodcov tento rok?

Ste poberateľom dôchodku? Či už sa jedná o starobný, invalidný, sirotský, vdovský alebo vdovecký, máme pre vás dôležitú informáciu. Rovnako ako po minulé roky vypláca sociálna poisťovňa v tomto čase poberateľom dôchodku vianočný príspevok. Jeho hodnota je rovnaká ako minulý rok, minimálna výška aj jeho maximálna hodnota zostali nezmenené.

Vianočný príspevok nie je pre všetkých dôchodcov. Je určený poberateľom, ktorých výška dôchodku sa nachádza pod štátom stanovenou hranicou.

Vianočný príspevok dostanú všetci dôchodci, ktorých maximálna výška dôchodku, prípadne súčtu viacerých poberaných dôchodkových dávok, nepresiahne sumu 547,20 €.

Ako sa určuje jeho výška?

Pri výpočte sumy vianočného príspevku je dôležitá výška poberaného dôchodku, pričom platí nepriama úmera. Čím vyššia je hodnota poberaného dôchodku, tým nižšia je hodnota vianočného príspevku.

Jeho výška sa pohybuje v rozmedzí od 24,78 € po 87,26 €. Maximálnu hodnotu získajú tí, ktorých výška dôchodku je do 199,48 €. Ľudia, ktorých dôchodky sa pohybujú medzi 199,49 € a 547,20 €, dostanú vianočný príspevok v závislosti od výšky dôchodku.

Prečítajte si tiež: Zmeny v odvodoch pracujúcich dôchodcov

Navyše Sociálna poisťovňa poskytne jednorázové zvýšenie príspevku o sumu 12,74 € pre poberateľov, ktorých výška dôchodku neprevyšuje hodnotu 398,96 €.

Jednoducho povedané, minimálna hodnota vianočného príspevku je stanovená na 24,78 € a maximálna hodnota je vo výške 100 €.

Dôchodok
Vianočný príspevok

Treba oň požiadať?

Odpoveď na túto otázku je nie. Ak spĺňate štátom stanovené podmienky, tak vám bude automaticky vyplatený spolu s decembrovým dôchodkom. Kalkulačku pre výpočet výšky vianočného príspevku nájdete na webovej stránke sociálnej poisťovne.

Prečítajte si tiež: Dôchodky sa budú od januára zvyšovať

Zhrnutie na záver: Vianočný príspevok je určený tým poberateľom, ktorých výška dôchodku, príp. dôchodkov nepresahuje sumu 547,20 €. Vzhľadom k výške dôchodku je stanovená aj jeho fixná suma, pričom platí, že čím nižší je dôchodok, tým vyšší je vianočný príspevok a bude poberateľovi vyplatený spolu s decembrovým dôchodkom.

Foto: Pixabay.com
Text: Alena Kytková

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button