KúpelePobytyPoradňaSociálna poisťovňa

Kúpeľná liečba pre všetkých

Kedy vám zdravotná poisťovňa preplatí celý pobyt v kúpeľoch?

Keď povieme „kúpele“, najmä mladší čitatelia si automaticky predstavia wellness, relax a rozličné kúpeľné procedúry a masáže. Kúpeľná liečba má však aj svoj tradičný význam. Kúpele sú miestom, kde ľudia nielen odpočívajú, ale najmä liečia svoje zdravotné problémy. Tieto miesta predstavujú špecializované zariadenia, kam sa chodíme „uzdravovať“.

Riešite aj Vy nejaký zdravotný problém a neviete, či máte, alebo nemáte nárok na kúpeľnú starostlivosť hradenú poisťovňou?

Z hľadiska klasifikácie zdravotných úkonov je kúpeľná liečba považovaná za doplnkovú starostlivosť, ktorá je poskytovaná popri ambulantnej alebo ústavnej zdravotnej starostlivosti dlhodobo chorým pacientom, rieši pooperačné a poúrazové stavy.

Nárok má každý

Zo zákona totiž vyplýva, že nárok na kúpeľnú liečbu má absolútne každý jeden človek, ktorý riadne odvádza povinné odvody do zdravotnej poisťovne a jeho zdravotný stav si kúpeľnú liečbu „vyžaduje“. Nie každý má však nárok na pobyt v kúpeľoch plne hradený poisťovňou. Ako to teda v praxi naozaj funguje?

Kúpele
Kúpeľná liečba

Kategorizácia kúpeľných pobytov

Kúpeľná liečba býva spravidla navrhnutá odborným lekárom. Niekedy ju môže predpísať aj obvodný lekár, avšak len na základe vyjadrenia odborného lekára. Následne lekár vyplní návrh na kúpeľnú starostlivosť, kde je dôležitá predovšetkým určená diagnóza.

Pobyt hradený poisťovňou

Na Slovensku sú tri zdravotné poisťovne: Dôvera zdravotná poisťovňa, Union zdravotná poisťovňa a Všeobecná zdravotná poisťovňa. Všetky za rozhodujúci faktor uhradenia kúpeľnej liečby považujú zdravotný stav poistenca.

To, či vám kúpeľnú liečbu poisťovňa preplatí úplne alebo čiastočne, závisí od rozsahu a stavu diagnózy.

Všetky diagnózy sú rozdelené do skupiny A a do skupiny B. Zaraďovanie do kategórií podlieha indikačnému zoznamu pre kúpeľnú starostlivosť.

  • Poistenci, ktorých diagnóza je zaradená do kategórie A, majú zdravotnú starostlivosť plne hradenú poisťovňou, a to vrátane ubytovania a stravy. Platia len zákonom stanovený poplatok vo výške 1,66€ /deň pobytu.
  • Poistenci, ktorých diagnóza je zaradená do kategórie B, majú zdravotnú starostlivosť plne hradenú poisťovňou, ale ubytovanie a stravu si platia sami.

Pre získanie podrobnejších informácií sa spýtajte svojho lekára alebo navštívte pobočku svojej zdravotnej poisťovne.

Zhrnutie na záver: kúpeľná starostlivosť je doplnková zdravotná starostlivosť nasledujúca po ústavnej alebo ambulantnej liečbe. Po splnení zákonom stanovených podmienok, vám bude kúpeľná starostlivosť schválená. Úplná alebo čiastočná úhrada liečby zdravotnou poisťovňou závisí od stanovenej diagnózy.

Text: Alena Kytková
Foto: Pixabay.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button