DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Minimálne dôchodky budú od októbra opäť vyššie

Pri najnižších penziách to bude o viac ako 20 eur mesačne

Po troch rokoch stagnácie súm minimálnych dôchodkov sa tento rok zvýšia hneď dvakrát. Poslanci schválili novelu zákona o sociálnom poistení, na základe ktorej sa budú minimálne penzie od 1. októbra opäť zvyšovať.

Opatrenie bude stáť 12,3 milióna eur a jeho cieľom je pomôcť dostať nad hranicu chudoby najzraniteľnejších seniorov.

Vyššie dôchodky už v októbri

Od 1. júla bude zákonom stanovená hranica minimálneho dôchodku za 30 rokov dôchodkového poistenia 365,70 eur, čo predstavuje 136 percent životného minima. Od 1. októbra dôjde k ďalšiemu zvyšovaniu.

Minimálny dôchodok za 30 odpracovaných rokov bude 389,88 eura, čo je 145 percent životného minima na jednu plnoletú osobu. Súčasná suma životného minima je 268,88 eura a je platná na obdobie od 1. júla 2023 do 30. júna 2024, kedy MPSVaR stanoví novú výšku na nadchádzajúcich dvanásť mesiacov. Keďže je výpočet minimálnych dôchodkov priamo odvodený od výšky životného minima, minimálne penzie sa budú každoročne zvyšovať vždy od začiatku júla.

Nové sumy minimálnych dôchodkov sú známe

 Čítaj tu

Takto sa zmení výpočet minimálneho dôchodku od 1. októbra 2023:

  • suma minimálnej penzie bude predstavovať 145 percent sumy životného minima, ktoré sa pravidelne zvyšuje vždy k 1. júlu daného roku,
  • zvýšia sa aj percentá za ďalšie získané roky dôchodkového poistenia, týka sa to 31. až 39. roku, zo súčasných 2 percent na 2,5 percenta, a od 60. roku zo súčasných 7 na 7,5 percenta,
  • pri valorizácii sa použije nová výška životného minima.

Minimálny dôchodok za 30 rokov dôchodkového poistenia bude po novom 389,88 eur, za každý ďalší rok budú sumy zvyšované nasledovne:

  • 2,5 % za 31. až 39. rok,
  • 3,5 % za 40. až 49. rok (nezmenené),
  • 5,5 % za 50. až 59. rok (nezmenené),
  • 7,5 % za 60. a každý ďalší relevantný získaný rok dôchodkového poistenia.

Keďže sa však od 1. júla 2023 tiež mimoriadne valorizujú dôchodkové dávky o 10, 6 %, najprv sa dôchodok zvýši o 10,6 % a nárok na prípadné zvýšenie na sumu minimálneho dôchodku sa posúdi až následne.

Počet odpracovaných rokov  Minimálny dôchodok od 1. júla 2023 Minimálny dôchodok od 1. októbra 2023
30 365,70 389,88
31 371,10 396,63
32 376,50 403,35
33 381,90 410,07
34 387,20 416,80
35 392,60 423,52
36 398,00 430,24
37 403,40 436,96
38 408,70 443,69
39 414,10 450,41

Mimoriadna valorizácia zdvihne priemerné penzie o 61 eur

 Čítaj tu

Príklad:

Seniorka poberá dôchodok vo výške 407,00 eur mesačne. Získala 44 rokov dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku, ktorý je za 44 rokov v sume 403,70 eura mesačne. Pretože suma jej penzie je vyššia ako zákonom stanovená suma, minimálny dôchodok nepoberá. Po mimoriadnom zvýšení o 10,6 percenta od 1. júla 2023 bude suma jej starobného dôchodku 450,14 eura mesačne.

Od 1. júla 2023

Nová suma garantovaného minimálneho dôchodku za 44 rokov je však od 1. júla 2023 až 454,50 eura mesačne. Je to teda viac, ako výška jej penzie po mimoriadnej valorizácii. Z tohto dôvodu bude dôchodkyňa po novom od júla poberať minimálny dôchodok za 44 odpracovaných rokov, a to vo výške 454,50 eura mesačne.

Od 1. októbra 2023

Keďže seniorka je po novom poberateľkou minimálneho dôchodku, bude jej penzia opätovne zvýšená aj od októbra 2023. Suma za 44 odpracovaných rokov bude v jej prípade 508,22 eur.

(Výpočty sú orientačné.)

Text: Alena Kytková
Zdroj: NRSR
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button