DôchodokPoradňa

Nové sumy minimálnych dôchodkov sú známe

Mení sa aj spôsob ich výpočtov

Sociálna poisťovňa s účinnosťou od 1. júla 2023 zvýši sumy minimálneho dôchodku. Zmena nastáva aj v spôsobe jeho výpočtu, vďaka čomu dostane viac seniorov viac peňazí. Vyššie dávky možno očakávať už v auguste, vrátane jednorazového doplatku za obdobie od 1. júla 2023 do dňa výplaty penzie.

Základná suma minimálneho dôchodku za 30 rokov dôchodkového poistenia je v súčasnosti 334,30 eur mesačne. Po jeho rozmrazení od 1. júla 2023 bude nová výška minimálneho dôchodku za 30 odpracovaných rokov určená ako 136 % sumy životného minima vo výške 365,70 eur mesačne.

Pretože od 1. júla 2023 sa zároveň tiež mimoriadne valorizujú starobné penzie o 10, 6 percenta, minimálne dôchodky sa najprv zvýšia o 10,6 percenta a následne sa porovnajú s novými sumami zákonom garantovaných minimálnych dôchodkov. Sociálna poisťovňa následne seniorom začne vyplácať tú dávku, ktorá je pre nich výhodnejšia.

Základná suma minimálneho dôchodku za 30 rokov dôchodkového poistenia stúpne o 31,40 eur.

Počet rokov dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku  Násobok životného minima Mesačná suma minimálneho dôchodku (eur)
30 1,36 365,70
31 1,38 371,10
32 1,40 376,50
33 1,42 381,90
34 1,44 387,20
35 1,46 392,60
36 1,48 398,00
37 1,50 403,40
38 1,52 408,70
39 1,54 414,10
40 1,57 422,20
41 1,60 430,30
42 1,63 438,30
43 1,66 446,40
44 1,69 454,50
45 1,72 462,50
46 1,75 470,60
47 1,78 478,70
48 1,81 486,70
49 1,84 494,80
50 1,89 508,20

Príklady zvyšovania starobných dôchodkov od 1. júla 2023

1. Seniorka poberá dôchodok vo výške 407,00 eur mesačne. Získala 44 rokov dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku, ktorý je za 44 rokov v sume 403,70 eura mesačne. Pretože suma jej penzie je vyššia ako zákonom stanovená suma, minimálny dôchodok nepoberá. Po mimoriadnom zvýšení o 10,6 percenta od 1. júla 2023 bude suma jej starobného dôchodku 450,14 eura mesačne.

Nová suma garantovaného minimálneho dôchodku za 44 rokov je však od 1. júla 2023 až 454,50 eura mesačne. Je to teda viac, ako výška jej penzie po mimoriadnej valorizácii. Z tohto dôvodu bude dôchodkyňa po novom od júla poberať minimálny dôchodok za 44 odpracovaných rokov, a to vo výške 454,50 eura mesačne.

Takto sa budú valorizovať minimálne dôchodky už v júli

 Čítaj tu

2. Senior poberá minimálny dôchodok v sume 391,10 eura mesačne za 42 odpracovaných rokov. Suma jeho starobného dôchodku bez zvýšenia na minimálny dôchodok je 374,40 eura mesačne. Po mimoriadnom zvýšení o 10,6 percenta od 1. júla 2023 bude suma jeho starobného dôchodku 414,10 eura mesačne.

Nová suma minimálneho dôchodku za 42 rokov je však od 1. júla 2023 438,30 eura mesačne, preto bude senior aj naďalej poberať minimálny dôchodok, avšak v novej, vyššej sume, konkrétne teda spomenutých 438,30.

3. Dôchodkyňa poberá minimálny dôchodok za 30 odpracovaných rokov v sume 334,30 eur. Jej skutočná penzia pred zvýšením však bola 288,20 eura. Mimoriadne valorizovať sa bude práve tento skutočne priznaný dôchodok, a to o 10,6 percenta. Nová výška jej penzie po júlovej valorizácii bude 318,75 eura mesačne.

Keďže však nová suma minimálneho dôchodku po 30 rokoch dôchodkového poistenia bude od 1. júla 2023 až 365,70, seniorka aj naďalej bude dostávať minimálny dôchodok, ale v novej, vyššej sume.

Priemerný dôchodok stúpne od júla o 61 eur

 Čítaj tu

Vyššie dôchodky v auguste aj s doplatkom

Dôchodky vo zvýšenej sume budú vyplatené v splátkach splatných v mesiaci august. Za obdobie od 1. júla 2023 do dňa splátky dôchodku v auguste 2023 bude vyplatený jednorazový doplatok.

Každý poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, ktorého sa uvedené zmeny týkajú, sa nemusí obávať. Zvýšená suma penzijnej dávky bude doplatená spätne bez ohľadu na to, kedy Sociálna poisťovňa o zvýšení rozhodne. Prvé rozhodnutia začnú Sociálna úrady posielať začiatkom augusta.

Text: Alena Kytková
Zdroj: Sociálna poisťovňa
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button