PobytyPobyty so zľavou a dotácieSeniorske pobyty

Vyšší príspevok na rekreáciu možno tento rok nebude

Platné zmluvy sťažujú jeho zavedenie do praxe

Ešte v máji schválila NR SR zmenu zákona o dotáciách, v zmysle ktorej sa od 1. júla mení výška štátnej účelovej dotácie na rekondičné pobyty pre seniorov z pôvodných 50 na 100 eur. Dôchodcovia preto očakávajú lacnejšie dovolenky už začiatkom leta.

Novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách  však v skutočnosti nesľubuje príspevok v hodnote sto eur a je viac ako pravdepodobné, že dotované pobyty tento rok už lacnejšie nebudú. Nielen výška samotného príspevku, ale aj zavedenie jednotlivých zmien do praxe má svoje úskalia, keďže dohody s ubytovacími zariadeniami boli zazmluvnené na základe súťaže a obsahujú pevne definované sumy príspevkov aj pobytov do konca roka 2023. MPSVaR sa zaviazalo nájsť a odprezentovať spôsob poskytnutia novej výšky štátnej účelovej dotácie do polovice júla.

Minimálne dôchodky budú od októbra opäť vyššie

 Čítaj tu

Nie sto, ale najviac sto eur

Záujemcovia o seniorské pobyty sa obracajú na vyhradené ubytovacie zariadenia, prípadne predajcov, ktorí rekondičné pobyty so štátnou účelovou dotáciou zastrešujú a pýtajú sa na zmenu v cenníkoch rekondičných pobytov. Tie ešte stále obsahujú finančný príspevok pre seniorov v hodnote 50 a nie 100 eur.

„Po medializácii zmeny zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý 3. 5. 2023 schválila NR SR, sa na nás obracajú viacerí záujemcovia – žiadatelia o poskytnutie štátnej účelovej dotácie na rekreačný pobyt. V zmysle uvedenej novely sa od 1. 7. 2023 mení výška dotácie (§6 ods. 5) zo sumy najviac 50 eur na osobu na sumu najviac 100 eur na osobu,“ vysvetľuje sieť hotelov Sorea na svoje webovej stránke.

Najviac 100 eur pritom predstavuje dotáciu vo výške sto eur a menej. To znamená, že aj štátna účelová dotácia vo výške 50 eur, ktorá bola platná doteraz, je aj naďalej zákonná. Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ SR) má s rezortom práce platne uzatvorenú zmluvu a pre rok 2023 získala päťtisíc poukazov na rekondičné pobyty v hodnote 50 eur na osobu, v celkovom objeme 250-tisíc eur. Zmeniť cenníky pobytov a výšku dotácie, ktoré sú predmetom zmlúv, nie je vôbec jednoduché. Ak by výška príspevku vzrástla na sto eur, počet poukazov by klesol na polovicu a namiesto päťtisíc dôchodcov by sa mohlo rekreovať iba 2500.

„Akákoľvek zmena by vyžadovala uzavretie dodatku ku zmluve medzi KOZ SR a MPSVR SR. Zároveň má KOZ SR uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb so spoločnosťou SOREA (ako výsledok verejného obstarávania), kde je tiež zmluvne dojednaná suma 50 eur na osobu.“

Sumy minimálnych dôchodkov sú už známe

 Čítaj tu

seniorske pobyty
Vyššia dotácia na rekondičné pobyty má v praxi problémy

Podmienky pobytov sa dohadujú vopred

V zmysle §10 ods. 1 zákona dotáciu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti. KOZ SR preto musí o dotáciu požiadať. Podľa §11, žiadosť o dotáciu na príslušný rozpočtový rok sa predkladá Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) v termíne od 1.11 do 31.12. predchádzajúceho rozpočtového roka. „Domnievame sa, že zákon č. 544/2010 Z. z. v súčasne platnom znení neumožňuje žiadateľovi (KOZ SR) podať novú alebo doplňujúcu žiadosť o navýšenie dotácie na rok 2023, ale až novú žiadosť na rok 2024. V praxi by to mohlo znamenať, že pri súčasnej celkovej výške poskytnutej dotácie 250 000 eur sa bude môcť zúčastniť rekreácie menší počet osôb, ak by sa poskytovalo 100 eur na osobu,“ uzatvára vyjadrenie Sorea, ktorá sa s požiadavkou o zaujatie stanoviska obrátila aj na MPSVR SR ako poskytovateľa dotácie. To prisľúbilo informovať o ďalšom postupe zavádzania novej sumy štátnej účelovej dotácie do praxe po 15. júli 2023.

Takto sa budú valorizovať dôchodky už v júli

 Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Zdroj: Sorea.sk
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button