Poradňa

Opravte si svoj dom so štátnou dotáciou. Od apríla 2023 nastali tieto zmeny

Rekonštrukcia domu nie je lacná záležitosť. Na druhú stranu správne vykonaná obnova prinesie úsporu na prevádzkových nákladoch a zvýši celkovú hodnotu nehnuteľnosti. Pokiaľ ste s rekonštrukciou otáľali, teraz nastal ten správny čas. Štát totiž poskytuje dotáciu na obnovu domov. Celková výška dotácie môže byť až 19 000€.

Na Slovensku sa nachádza niekoľko stoviek tisíc starých rodinných domov. Prakticky žiaden z nich nespĺňa súčasné štandardy kladené na tento typ nehnuteľností. Je to pochopiteľné. V čase, kedy boli tieto domy stavané, boli nároky a aj stavebné materiály úplne odlišné.

Nepálená tehla alebo plná pálená tehla má podstatne horší tepelný odpor ako napríklad tvárnice z pórobetónu. Rekonštrukcie vykonané desať a viac rokov dozadu sa taktiež ukazujú ako nedostatočné. Kým pôvodne sa zatepľovalo povedzme 5 – 8 cm hrubým polystyrénom, dnes sa za minimum považuje 15 cm a viac.

To isté sa týka aj okien. Prvé plastové okná, ktoré nahrádzali drevené sú beznádejne zastarané. Vďaka inováciám v tejto oblasti majú súčasné okná oveľa lepšie tepelnoizolačné vlastnosti ako tie, ktoré sa vyrábali pred povedzme pätnástimi rokmi.

Prečo je tu príspevok na obnovu domov?

Staré domy resp. dávnejšie zrekonštruované majú jednu podstatnú nevýhodu. Ich prevádzkové náklady sú vysoké. S tým súvisí aj veľké množstvo energie potrebnej na vykurovanie, chladenie, svietenie a pod.

Kým súčasné novostavby majú ročnú spotrebu primárnej energie pod 50 kW na m2, staršie domy sa pohybujú na úrovni 200 a viac kW na m2. Inak povedané, to čo za rok spáli na plyne, elektrine či dreve jeden starý dom, spotrebujú ročne štyri novostavby. Preto je snahou Európskej únie čo najviac znížiť spotrebu energie starých domov.

Čím menej sa totiž bude míňať elektriny, dreva či plynu, tým nižšia bude uhlíková stopa. Zároveň dôjde k zníženiu znečistenia ovzdušia, ktoré za posledné roky začína byť aj na Slovensku čoraz väčší problém.

Aké sú podmienky na získanie príspevku?

Pre získanie dotácie na obnovu domu je potrebné splniť niekoľko základných podmienok. Prvou z nich je vek stavby. Cez spomínanú dotáciu je možné obnoviť iba domy postavené (skolaudované) pred 1. januárom 2013. Z tohto dôvodu je potrebné k žiadosti pripojiť aj prvé kolaudačné rozhodnutie (ak ho dom má), povolenie o užívaní stavby alebo potvrdenie obecného úradu o veku stavby (prípadne znalecký posudok).

Druhou dôležitou podmienkou je úspora energie. Žiadať o dotáciu môžete iba v tom prípade, že plánovaná rekonštrukcia zníži energetickú náročnosť rodinného domu aspoň o 30%. Preto sa k žiadosti pridáva (aj dodatočne) energetický certifikát.

V novej výzve došlo k viacerým zmenám. Napríklad energetický certifikát nemusí byť súčasťou žiadosti. Stačí ho doložiť do troch mesiacov. Rovnako tak odpadla povinnosť mať trvalé bydlisko v rodinnom dome, na ktorý žiadate dotáciu. Znížila sa aj miera spolufinancovania z pôvodných 40% na 25%.

Koľko peňazí možno získať z dotácie?

Maximálna výška príspevku je 19 000€. Na dosiahnutie tejto hodnoty je nutné dosiahnuť úsporu energie aspoň 60% a viac. Aká vysoká je úspora prezradí práve energetický certifikát, ktorý ukáže súčasný stav a situáciu po skončení rekonštrukcie.

Zároveň musíte pri obnove domu preinvestovať minimálne 23 750€. 4 750€ predstavuje vašu spoluúčasť, zvyšných 19 000 je hodnota dotácie.

Dobrou správou je, že peniaze z dotácie netreba špeciálne vydokladovať. Podpisom zmluvy sa totiž zaväzujete, že vykonáte navrhnuté úpravy (teda napríklad vymeníte okná a dvere, zateplíte obvodové múry a pod.). Aj napriek tomu Ministerstvo životného prostredia, ktoré je garantom tejto dotácie, odporúča si bločky a faktúry z nákupov uchovávať.

Na čo možno peniaze z grantu použiť?

Na stránke obnovdom.sk je presne definované, čo všetko sa dá z tohto príspevku financovať. Nájdeme tu napríklad:

  • Zateplenie obvodového plášťa
  • Zateplenie strešného plášťa bez/vrátane výmeny strešnej krytiny
  • Výmena okien a dverí
  • Zateplenie nevykurovaného podkrovia
  • Zateplenie podlahy na teréne

Ďalej je tu možnosť získať peniaze aj na inštaláciu zdroja energie. Vymeniť starý kotol môžete napríklad za tepelné čerpadlo alebo plynový kotol. Znížiť náklady na ohrev vody môžete napríklad inštaláciou fotovoltaických panelov alebo solárnych kolektorov.

V neposlednom rade je možné za peniaze z dotácie – vymeniť strechu (klasickú škridlu za zelenú strechu), zakúpiť nadzemnú alebo podzemnú akumulačnú nádrž na vodu či nechať si namontovať vonkajšie žalúzie.

Peniaze z dotácie dostanete dodatočne

Dotácia na rekonštrukciu domu od štátu má jednu nevýhodu. Peniaze dostanete až po skončení rekonštrukcie. Prvotné náklady na zateplenie, výmenu okien a podobne teda musíte najskôr platiť zo svojho vrecka. To samozrejme môže predstavovať problém.

Pokiaľ však máte podanú a hlavne schválenú žiadosť, máte istotu, že peniaze od štátu dostanete. Ak teda chcete túto možnosť využiť, treba chýbajúce prostriedky niekde zohnať. Jednou z možností je obrátiť sa na rodinu alebo známych.

Ďalším riešením môže byť napríklad bezúčelová pôžička, o ktorej sa môžete dozvedieť viac na tejto podstránke. V tomto prípade si však treba uvedomiť, že na úrokoch isto niečo preplatíte. Na druhú stranu však vďaka rekonštrukcii váš dom získa na hodnote. Zároveň sa vám znížia náklady na vykurovanie a ohrev teplej vody. Vďaka tomu budete šetriť mesiac čo mesiac.

Pokiaľ ste teda dlhšie plánovali rekonštrukciu svojho domu, teraz nastal ten správny čas. Za trochu byrokracie môžete získať dotáciu až 19 000€, čo vám celkové náklady na obnovu podstatne zníži.

Zdroj foto: unsplash.com

– Partnerský článok –

Ukázať viac

Váš Život Seniora

Napíšte nám na info@zivotseniora.sk alebo zavolajte na: 0907 723 203. Hľadáme šikovné dopisovateľky a šikovných dopisovateľov. Ozvite sa!

Súvisiace články

Back to top button