Poradňarodičovský dôchodok

Nedostali ste rodičovský dôchodok?

Ak vám vznikol nárok, peniaze dostanete v júnovom termíne, najneskôr však do 30. septembra

Sociálna poisťovňa v máji hromadne spracovala a postupne vyplatí viac ako 852-tisíc rodičovských dôchodkov. Tie sú vyplácané v ten istý deň ako riadna dôchodková dávka, to znamená, že poberateľom prídu naraz dve platby – dôchodok a rodičovský dôchodok v jednej sume za celý rok 2023. Pokiaľ ho dôchodca nedostal spolu s májovým dôchodkom, nárok mu buď nevznikol alebo patrí do menšej skupiny seniorov, ktorým bude vyplatený v júnovom výplatnom termíne, alebo najneskôr do 30. septembra.

Písomné rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o nároku na rodičovský dôchodok za deti pracujúce na Slovensku však chodí pomalšie a podstatne neskôr ako samotná platba. Od začiatku mája eviduje veľká časť seniorov na svojich účtoch alebo v hotovosti extra platbu, ktorá je rozpoznateľná najmä správou pre prijímateľa v znení „ROD. DOCH. 012023-31.12.2023“. Jedná sa teda o priznaný a jednorazovo vyplatený rodičovský dôchodok, avšak písomné vyrozumenie o vzniku nároku a prepočte jeho výšky mnohí zatiaľ nedostali. Tu vznikajú obavy najmä u seniorov, ktorí v májovom výplatnom termíne nedostali ani platbu ani písomné vyjadrenie.

Vyplácať sa bude aj v júni

Pokiaľ dôchodca vychoval jedno alebo viac detí, a tie v roku 2021 pracovali na Slovensku, resp. odvádzali povinné alebo dobrovoľné odvody na dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne, a písomne nezrušili svojmu rodičovi nárok na rodičovský dôchodok, nárok mu vznikol a rodičovský dôchodok mu vyplatia v júnovom alebo ďalšom výplatnom termíne, najneskôr však do konca septembra. Ak teda seniori nedostali peniaze ani vyrozumenie v máji, netreba sa báť. Vyplácanie bude pokračovať aj v ďalších výplatných termínoch.

Obavy nastávali aj v prípade manželov, kedy jeden z nich svoj rodičovský dôchodok dostal v máji a druhý zatiaľ nedostal nič. Tu je dôležité pripomenúť, že ak dieťa neuprelo právo na rodičovský dôchodok jednému z rodičov, aj druhý z manželov dostane rodičovský dôchodok v rovnakej výške ako jeho manžel/manželka, akurát v ďalšom výplatnom termíne. Vyrozumenia o výške a nároku budú nasledovať postupne podľa toho, ako sa úrady vysporiadajú s náporom administratívy v súvislosti s rodičovskými dôchodkami.

Dotácia na dovolenku bude sto eur

 Čítaj tu

Dozvie sa rodič, že mu dieťa odoprelo rodičovský dôchodok?

Áno, táto informácia bude v rozhodnutí uvedená za predpokladu, že Sociálna poisťovňa vydala rozhodnutie o priznaní rodičovského dôchodku za ostatné deti.

Sociálna poisťovňa rozhoduje len o priznaní rodičovského dôchodku. To znamená, ak má dôchodca len jedno dieťa, ktoré urobilo vyhlásenie, aby rodičovský dôchodok nebol priznaný, dôchodcovi nárok na rodičovský dôchodok nevznikne a rozhodnutie nedostane. Ak má viac ako jedno dieťa a jedno z nich urobí vyhlásenie, aby rodičovský dôchodok nebol priznaný, táto informácia v rozhodnutí bude uvedená.

rodičovský bonus
Suma priemerného rodičovského dôchodku je 300 eur

V jeden deň dva dôchodky

Sociálna poisťovňa teda doručí v jeden deň dva dôchodky, riadny aj rodičovský. „Ak si poberateľ necháva dôchodok zasielať na bankový účet, v jeden deň dostane zo Sociálnej poisťovne dve platby: riadny dôchodok a rodičovský dôchodok. Pre jednoduchšiu identifikáciu má platba rodičovského dôchodok v tzv. správe pre prijímateľa uvedené ROD.DOCH 012023-31.12.2023,“ vysvetľuje Sociálna poisťovňa. Ak si poberateľ necháva dôchodok zasielať v hotovosti poštou, dostane v obvyklom výplatnom termíne riadny aj rodičovský dôchodok. Viac ako 637 tisíc poberateľom ho doručia na bankový účet, takmer 214 tisíc poštou v hotovosti. Na výplatu rodičovského dôchodku v hromadnom spracovaní v máji 2023 je určená suma 260 miliónov eur.

O koľko sa od júla zvýšia minimálne dôchodky?

 Čítaj tu

60-tisíc dôchodcov si počká najdlhšie

Najmenšia skupina starobných dôchodcov alebo invalidných penzistov v dôchodkovom veku, ktorých je približne 60-tisíc, a u ktorých ešte nemá Sociálna poisťovňa k dispozícii všetky údaje potrebné na posúdenie nároku, bude rodičovský dôchodok vyplatený neskôr, určite však v najbližšom období. Nárok na rodičovský dôchodok nevznikol len 240-tisíc poberateľom, najčastejšie z dôvodu, že dieťa v roku 2021 nebolo dôchodkovo poistené.

Ako vybaviť dotáciu na dovolenku?

 Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Zdroj: MPSVaR, Socpoist.sk
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button