Pobyty so zľavou a dotácieSeniorske pobyty

Dotácia na dovolenku bude sto eur

Štát prispeje seniorom na rekondičný pobyt najviac za posledných dvanásť rokov

Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila novelu zákona o dotáciách v pôsobnosti MPSVR, ktorá zvýši príspevok na dovolenku pre seniorov. Po novom bude maximálna suma nenávratnej štátnej účelovej dotácie na rekondičný pobyt pre dôchodcov až 100 eur na osobu, namiesto pôvodných 50. Novela nadobudne platnosť od 1. júla tohto roku a bude predstavovať prvé zvyšovanie príspevku vôbec. Jeho suma sa totiž od roku 2011 nemenila.

Zmena bude stáť o 700-tisíc eur viac ako v predošlé roky a štátny rozpočet počíta s výdavkom 1,4 milióna. Počet poukazov, vyčlenených na rekondičný pobyt so štátnym príspevkom pre dôchodcov, zostáva nezmenený. Nezisková organizácia Jednota dôchodcov Slovenska (JDS) ich má k dispozícii 7-tisíc v šestnástich kúpeľných zariadeniach, Odborový zväz potravinárov 2-tisíc a Konfederácia odborových zväzov (KOZ SR) disponuje 5-tisíc poukazmi na pobyty, ktoré sa realizujú prostredníctvom sietí hotelov Sorea, hotela Zámok Topolčianky a hotela Flora v Trenčianskych Tepliciach. Rekondičný pobyt je možné čerpať iba jedenkrát za rok a nevzniká naň právny nárok.

Súčasné platné cenníky rekondično-relaxačných pobytov pre seniorov zahŕňajú dotáciu vo výške 50 eur. Pre výpočet novej ceny je potrebné si orientačne odpočítať z konečnej ceny ďalších 50 eur. Nové cenníky budú včas k dispozícii.

Ako vyzerá rekondičný pobyt pre seniorov? Termíny + cenník

 Čítaj tu

100 eur na pobyt pre seniorov
Tento rok si rekondičný pobyt dovolí viac seniorov

Podmienky nároku sa nemenia

Nárok na štátnu účelovú dotáciu naďalej majú:

  • poberatelia starobného, predčasného starobného alebo výsluhového dôchodku,
  • ktorí nevykonávajú činnosť zakladajúcu nárok na príjem zo závislej činnosti alebo na príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
  • majú trvalý pobyt na území SR,
  • spĺňajú podmienku na čerpanie dotácie MPSVR SR na podporu rekondičných aktivít v súlade s § 6 ods. 1 písm. b) a ods. 5 zákona č. 544/2010 Z. z. Túto skutočnosť musia klienti potvrdiť podpísaním Čestného vyhlásenia, ktoré ako súčasť dotačného poukazu obdržia pri nástupe.

2023: Ako vybaviť dotáciu na dovolenku?

 Čítaj tu

Poberateľom invalidných dôchodkov nárok nevzniká. Dotované pobyty však môžu využiť aj starobní dôchodcovia, ktorí sú ťažko zdravotne postihnuté osoby a sú odkázaní na cudziu pomoc. Musia však prísť s vlastným sprievodcom, ktorý je povinný si zakúpiť rekondičný pobyt v plnej výške bez nároku na dotáciu, ak sám nie je poberateľom starobného, predčasného alebo výsluhového dôchodku. Plnú výšku pobytu si taktiež hradí aj ten z manželského páru, kto ešte nie je poberateľom dôchodku.

Text: Alena Kytková
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button