Ovocná záhrada v septembri

Čo robiť počas mesiaca september v záhradke a ako postupovať pri ochrane ovocia a ovocných stromov

ZBER OVOCIA

 • pokračujeme v zbere a spracovaní jesenných odrôd dozrievajúceho ovocia
 • pri zbere s ovocím opatrne manipulujeme, aby sa nepoškodilo
 • poškodené plody vyradíme na okamžitú spotrebu alebo spracovanie
 • ovocie ukladáme do vyčistených a vydezinfikovaných priestorov
 • pravidelne vetráme uskladňovacie priestory, najlepšie v noci

KÔSTKOVINY

 • dokončíme presvetľovanie kôstkovín a orechov

HROZNO

 • vo vinohrade postupne zberáme hrozno neskorších stolových a skorších muštových odrôd

JAHODY

 • do polovice mesiaca môžeme ešte vysadiť jahody s koreňovým balom; do zimy stačia dobre zakoreniť a lepšie prezimujú

VÝSADBA

 • začíname s prípravou jám a kolov na novú výsadbu
 • v záhradkárskych predajniach resp. v ovocných škôlkach zistíme, ktoré druhy a odrody ovocných drevín sú najvhodnejšie do konkrétnej lokality – podľa pôdnych a klimatických podmienok a podľa nárokov dreviny
 • pri výbere sa riadime aj termínom dozrievania (vyberieme si odrody skoré, poloskoré, neskoré, aby dozrievali postupne) a účelom použitia (na priamy konzum, na zimné skladovanie, konzervovanie)

HYGIENA POD STROMAMI

 • sústavne odstraňujeme opadané plody a polámané konáriky spod stromov, aby sa nestali zdrojom šírenia chorôb a škodcov

OCHRANA STROMOV

 • odstránime šarkou napadnuté stromy

CHOROBY a ŠKODCOVIA

 • pokračujeme v ochrane proti chorobám a škodcom

Pripravte sa na október

Back to top button