Priemerná výška dôchodku u žien je nižšia takmer o 100 eur

ženy a dôchodok

Prečo dostávajú ženy nižší dôchodok

Back to top button