DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Výška dôchodku: Ženy ťahajú za kratší koniec

Ani vízia do blízkej budúcnosti nenaznačuje nápravu

Slovenským matkám, stojacim na prahu dôchodkového veku, zrejme nezostáva nič iné, ako sa vysporiadať s nižšou penziou ako majú muži či bezdetné ženy. Za problémom nestojí len nerovnoprávnosť pohlaví. Podľa analytikov za nižšie dôchodky u žien v blízkej budúcnosti môžu viaceré faktory. Súčasné „zastropovanie“ veku odchodu do dôchodku celej veci príliš nepomáha. S najväčšou pravdepodobnosťou sa bezútešný stav, týkajúci sa výšky penzie, stane realitou už pre niektoré matky narodené po roku 1960 – vrátane.

Od júla 2019 začne v praxi platiť ústavný zákon o dôchodkovom veku, podľa ktorého je pevne stanovený vek odchodu do dôchodku na 64 rokov pre mužov a bezdetné ženy. Matky, ktoré vychovali najmenej jedno dieťa, môžu do penzie odísť skôr v závislosti od ich počtu. Za jedného potomka sa im čakacia doba skráti o pol roka, za dvoch o jeden a za tri a viac detí celkovo až o jeden a pol roka.

Avšak odísť do dôchodku o poldruha roka skôr ako bezdetná žena v skutočnosti znamená byť o 18 mesiacov menej dôchodkovo poistená. Pripočítajme k tomu 6 a viac rokov na rodičovskej dovolenke, kedy štát za „dovolenkujúcu“ matku odvádza dôchodkové poistenie z vymeriavacieho  základu 60% z priemernej mzdy v národnom hospodárstve spred dvoch rokov. V neposlednom rade treba vziať do úvahy aj fakt, že celý akt zastropovania veku odchodu do dôchodku môže mať na svedomí zníženie penzie až o 10% u všetkých budúcich dôchodcov.

8 najdôležitejších vecí o dôchodkoch

 Čítaj tu

Skorší odchod do dôchodku, za odmenu?

To, čo malo byť pre ženy – matky odmenou za viacročnú starostlivosť o potomstvo, v skutočnosti ohrozuje ich finančnú stabilitu a životnú úroveň na dôchodku. Za každé vychované dieťa sa totiž pevná hranica odchodu do dôchodku znižuje o pol roka (najviac však 1,5 roka). Matka tak bude dôchodkovo poistená rádovo o niekoľko mesiacov menej ako bezdetná žena alebo muž.

ženy a dôchodok
Priemerná výška dôchodku u žien je nižšia takmer o 100 eur

Rodičovská dovolenka vs. dôchodok

Rovnako neťahá za víťazný koniec slovenská matka ani čo sa rodičovskej dovolenky týka. Pri dvoch deťoch je v hre 6 rokov dôchodkového poistenia, pri troch to môže byť až 9 rokov, počas ktorých za ženu odvádza dôchodkové poistenie štát. Treba mať však na zreteli, že vymeriavací základ sa v takomto prípade rovná úrovni 60 % z priemernej mzdy národného hospodárstva spred dvoch rokov. Pre rok 2019 má výšku 572,40 eur. Získajú tým teda najmä ženy, ktorých mzda by bola v prípade pracovného pomeru či podnikania nižšia. Za všetky ostatné odvádza štát na dôchodkovom poistení menej, akoby tomu bolo, keby namiesto rokov na rodičovskej dovolenke pracovali.

Môžem pracovať na dohodu a poberať predčasný dôchodok?

Čítaj tu

Penzia nižšia v prepočte až o 10 %

Vďaka schváleniu a platnosti nového ústavného zákona o pevne stanovenom veku odchodu do dôchodku sa vynorili obavy, že v budúcnosti povedie k zníženiu novopriznanej penzie o takmer 10 percent. Pesimistickú predpoveď odôvodňujú menším počtom odpracovaných rokov u budúcich dôchodcov. Očakávajú totiž vyšší počet penzistov a priamo úmerne nižší počet ekonomicky aktívnych ľudí. Výsledkom čoho môžu byť nedostatočné príjmy krajiny na to, aby zastrešili dávku starobného dôchodku minimálne vo výške, akú poznáme dnes.

Prehľad seniorskych zliav

Čítaj tu

Ženy majú aj v súčasnosti platy stále nižšie ako muži na rovnakých pozíciách v niektorých prípadoch aj o 20%. Nižšia mzda predstavuje nižší vymeriavací základ, nižšie dôchodkové poistenie a vo výsledku aj nižší dôchodok, ktorý si užijú dlhšie. Podľa štatistík žijú v priemere o sedem rokov viac ako muži.

Text: Alena Kytková
Foto: 123rf.com, Pixabay.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button