Finančné okienkoPoradňa

Aj seniori môžu opatrovať člena rodiny za odmenu

Peňažný príspevok na opatrovanie sa zvýšil

Pre ťažko zdravotne postihnutého človeka je najprijateľnejšie, ak môže zotrvať v domácom prostredí a postará sa o neho blízky člen rodiny. Za opatrovanie patrí odmena – peňažný príspevok, na ktorý majú nárok aj dôchodcovia, ktorí sa v roli opatrovateľa ocitli. V roku 2022 sa jeho výška zvýšila na 254,22 eura mesačne.

Štát podporuje sociálne začlenenie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti tým, že poskytuje rôzne príspevky najmä ako kompenzáciu za sťažené životné podmienky z dôvodu zdravotného postihnutia. Jedná sa buď o jednorazovú alebo pravidelnú finančnú pomoc. Opatrovníkmi sa môžu stať členovia rodiny alebo osoby žijúce s ním v jednej domácnosti. Zákon pritom nevylučuje na mieste opatrovníka ani osoby poberajúce dôchodkovú dávku.

Výška predčasného dôchodku je aj o desiatky eur nižšia

Čítaj tu

Ak člena rodiny opatruje dôchodca

Starať sa je možné o akéhokoľvek zdravotne ťažko postihnutého člena rodiny, vrátane nevesty či zaťa aj v situácií, kedy ovdoveli. Pokiaľ činnosť vykonáva osoba poberajúca:

  • starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok,
  • invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % (tzv. „plný“ invalidný dôchodok) a
  • výsluhový alebo invalidný výsluhový dôchodok,

jej príjem nie je skúmaný ani posudzovaný a výška mesačného opatrovateľského príspevku je stanovená pevne na sumu:

  • 254,22 eur v prípade, že dôchodca poskytuje opateru jednej osobe a
  • 338,11 eur, ak sa stará o dve a viac ťažko zdravotne postihnutých osôb.
opatrovatelsky prispevok 2022
Výška opatrovného, ak opateru poskytuje dôchodca, je 254,22 eur

Opatrovník v produktívnom veku

Výška opatrovného v situácii, kedy sa o postihnutého stará osoba v produktívnom veku, je však už vyššia a závisí aj od jeho príjmu. Základná výška je stanovená na 508,44 eur za starostlivosť o jednu osobu a 676,22 eur, ak ide o starostlivosť o dve a viac osôb.

Štátna účelová dotácia na dovolenku

Čítaj tu

Ak osoba so ŤZP zomrie

Peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytne za celý kalendárny mesiac, v ktorom táto osoba zomrela, ale tiež za jeden nasledujúci kalendárny mesiac, a to v plnej výške.

Kde vybaviť peňažný príspevok

Príspevok na opatrovanie člena rodiny so ZŤP sa vybavuje prostredníctvom žiadosti na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).

Vstup do pamiatok a vlaky zadarmo

Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Zdroj: MPSVR
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button