DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Výška predčasného dôchodku je aj o desiatky eur nižšia

Zvýši ho jedine každoročná valorizácia

Odchod do predčasného starobného dôchodku je riešením najmä pre tých ľudí, ktorí majú dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav alebo sa ocitli bez zamestnania alebo sa jednoducho cítia tak, že skoršiu penziu uvítajú. Zákon včasný odchod do penzie umožňuje, no stanovuje štyri podmienky. Po ich splnení však treba počítať aj s krátením dôchodkovej dávky.

Pri priemernej penzii je totiž predčasný dôchodok oproti riadnemu starobnému nižší aj o desiatky eur mesačne a jeho výška sa pri prechode na riadny starobný dôchodok ďalej nezvyšuje. Suma predčasnej penzie však každoročne vzrastie vďaka povinnej valorizácií.

Podmienky priznania predčasného dôchodku

Čítaj tu

Predčasná penzia nižšia o 12,5 percenta

Pri zvažovaní odchodu do predčasného dôchodku je potrebné počítať s tým, že sa jeho výška v porovnaní so starobným dôchodkom skráti o 0,5 % za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na jeho výplatu až do dovŕšenia dôchodkového veku. V praxi to znamená, že ak senior požiada o predčasný dôchodok presne dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, výška predčasnej penzie sa mu zníži o 12,5 %. Ak oň požiada presne rok pred dovŕšením dôchodkového veku, celkovo sa mu predčasný starobný dôchodok zníži o 6,5 %.

Vypočítajte si vek odchodu do dôchodku

Čítaj tu

odchod do dôchodku
Výška predčasného dôchodku sa pri prechode na starobný už neprepočitáva ani nezvyšuje.

Príklad

Seniorovi chýba do riadneho starobného dôchodku presne jeden rok. Po žiadosti o odchod do predčasnej penzie mu Sociálna poisťovňa najprv vypočíta výšku plného starobného dôchodku, v uvedenom príklade sumu 651,37 eur mesačne. Výška predčasného dôchodku však musí byť podľa platného zákona o Sociálnom poistení nižšia o 6,5 percenta. Úrady mu preto plný dôchodok skrátia, a ak spĺňa všetky ostatné zákonom stanovené podmienky odchodu do predčasnej penzie, priznajú mu dôchodok vo výške 609,10 eur mesačne. Senior teda skorším odchodom do penzie každý mesiac príde o približne 42 eur.

Popri predčasnej penzii si môžete aj privyrobiť

Čítaj tu

Predčasný dôchodok môžu aj zamietnuť

Ak suma predčasného dôchodku bude nižšia ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo pre rok 2022 predstavuje 261,70 eur, predčasnú penziu Sociálna poisťovňa zamietne.

Text: Alena Kytková
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button