Dôchodok

Aj v roku 2023 čakajú seniorov pomocné dávky od štátu

Všetky príjmy dôchodcov sú preto vraj vyššie ako inflácia, ukazuje štúdia

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) vydala dokument, v ktorom analyzuje širší vzťah medzi všetkými príjmami dôchodcov, dôchodcovskou infláciou a valorizáciou. Podľa ich výskumov prevýšili skutočné príjmy dôchodcov za posledných jedenásť rokov hranicu dôchodcovskej inflácie o 29 percent. Dôvodom sú skokové navýšenie dôchodkov v roku 2020 a extra dávky ako očkovací bonus a trinásty či štrnásty dôchodok. Podobne by na tom mal byť aj rok 2023, v ktorom tiež na dôchodcov čakajú bonusové dávky ako novozavedený rodičovský dôchodok, trináste dôchodky, ale aj dlho očakávané rozmrazenie minimálnej penzie. Nič to však nemení na tom, že v roku 2023, podľa uvedenej štúdie, budú výdavky seniorov vyššie ako príjmy.

Dôvodom, prečo sa RRZ rozhodla vypracovať analýzu funkčnosti nového spôsobu valorizácie dôchodkov, ktorý má začať platiť od januára 2024, je odpoveď na otázku, nakoľko skutočné príjmy dôchodcov zaostávajú alebo naopak predbiehajú infláciu.

Nárast príjmu starobného dôchodcu vs. dôchodcovská inflácia

V roku 2022 sa dôchodky valorizovali o 1,3 percenta, v roku 2023 o 11,8 percenta a v roku 2024 sa predpokladá valorizácia vo výške 12,1 percenta ako odpoveď na vysokú dôchodcovskú infláciu. Podľa RRZ však dostávajú dôchodcovia, okrem penzie, od štátu v posledných rokoch aj iné dávky, ktoré im zvyšujú príjmy a pomáhajú bojovať s infláciou. Napríklad trináste a štrnáste dôchodky obdržalo 100 percent dôchodcov, rovnaké percento sa týkalo aj valorizácie penzií. Očkovací bonus získalo približne 70 percent a rodičovský dôchodok zhruba 80 percent seniorov. Dá sa teda povedať, že extra peniaze od štátu sa týkajú takmer všetkých dôchodcov.

Štúdia však ukazuje, že roky 2022 a 2023 boli napriek všetkým extra príjmom seniorov pod hranicou dôchodcovskej inflácie.

Zdroj: RRZ

Ako vidí RRZ extra príjmy dôchodcov?

  1. Trinásty dôchodok pridal v minulom roku 300 eur pre najnižšie dôchodky, okolo 200 eur pre mediánové dôchodky a len 50 eur pre najvyššie dôchodky.
  2. Štrnásty dôchodok ako ad-hoc príjem v hodnote 70 percent z 13. dôchodku.
  3. Očkovací bonus ako jednorazový 200 alebo 300 eurový bonus začiatkom roka 2022.
  4. Priemerný vyplatený rodičovský dôchodok pre dôchodcov s nárokom sa očakáva v ročnej sume cca 340 eur už tento rok.
  5. Rozmrazenie minimálnych dôchodkov od júla 2023.

Bude sa rodičovský dôchodok valorizovať?

 Čítaj tu

Príjmy dôchodcov rástli výrazne viac ako inflácia

Na zodpovedanie otázky z úvodu, nakoľko skutočné príjmy dôchodcov zaostávajú alebo, naopak, predbiehajú infláciu, RRZ stačilo sledovať rast celkových príjmov dôchodcov a porovnať ich kumulatívne s vývojom dôchodcovskej inflácie. „Dlhodobejší pohľad naznačuje, že príjmy starobných dôchodcov v priemere rástli výrazne viac ako inflácia. Za 11 rokov (vrátane odhadov) by sa priemerný príjem v eurách mal blížiť dvojnásobnej úrovni (nárast o 89%), inflácia za toto obdobie narástla o niečo viac ako 60%,“ uvádza dokument.

Podobne vyššie príjmy čakajú seniorov aj v roku 2023.

zvyšovanie minimálnych dôchodkov
Od júla 2023 rozmrazia minimálne dôchodky

Rozmrazenie minimálnych dôchodkov

Minimálne dôchodky sa od júla tohto roka rozmrazia a opäť naviažu na životné minimum. Suma minimálnej penzie bude po novom predstavovať 1,36 násobok životného minima. To sa v roku 2023 bude valorizovať novým spôsobom, ktorý presnejšie odzrkadľuje zvýšenú hodnotu životných nákladov nízkopríjmových domácnosti a jeho výsledná suma ovplyvní aj výšku minimálnych dôchodkov.

Odhaduje sa, že výška životného minima bude od júla 2023 vyššia takmer o 30 eur. Z pôvodných 234 eur stúpne na 264,20 eur. Podobným spôsobom sa predpokladá aj nárast minimálneho starobného dôchodku po 30 rokov dôchodkového poistenia – z pôvodných 334,30 na 359,30 eur.

Suma minimálnej penzie sa bude ďalej zvyšovať za každý ďalší rok dôchodkového poistenia o 2 percentuálne body a od 40 rokov o 3 percentuálne body.

Ako posilniť imunitu seniorov?

 Čítaj tu

Rodičovský dôchodok

Rodičia, ktorí dosiahli dôchodkový vek a ktorých deti pracujú ako zamestnanci alebo živnostníci a v roku 2021 platili odvody do Sociálnej poisťovne, dostanú už koncom tohto roka jednorazovo vyplatený tzv. rodičovský dôchodok. Jeho výška je stanovená ako 1,5 percenta z hrubej mzdy dieťaťa pre každého rodiča. Minimálny rodičovský dôchodok bude pri ročnej sume predstavovať 120 eur a maximálny 240 eur za jedno dieťa a pre jedného rodiča.

Trinásty dôchodok

Aj v roku 2023 počíta zákon s vyplatením tzv. trinásteho dôchodku, a teda extra dávky určenej všetkým poberateľom dôchodkov. Jeho výška sa pohybuje v rozpätí od 50 do 300 eur v závislosti od výšky poberanej penzie a jeho vyplácanie je naplánované, podobne ako pri rodičovskom dôchodku, na koniec roka, resp. v IV. štvrťroku 2023.

O koľko sa od júla zvýšia minimálne dôchodky?

 Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Zdroj: RRZ
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button