DôchodokFinančné okienkoPoradňaRôzne

Dôchodcovia dostávajú za opatrovanie ZŤP osoby nižší príspevok ako pracujúci

Vybavte si, okrem opatrovateľského, aj takzvané kompenzačné príspevky

Chystáte sa opatrovať člena rodiny odkázaného na celodennú pomoc či asistenciu? Aj poberatelia dôchodkov môžu opatrovať ťažko zdravotne postihnutého človeka. Pozrite sa, o aké príspevky môžete v roku 2019 požiadať.

Štát podporuje sociálne začlenenie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti tým, že poskytuje rôzne príspevky najmä ako kompenzáciu za sťažené životné podmienky z dôvodu zdravotného postihnutia. Jedná sa buď o jednorazovú alebo pravidelnú finančnú pomoc. Opatrovníkmi sa pritom môžu stať členovia rodiny alebo osoby žijúce s ním v jednej domácnosti. Zákon pritom nevylučuje na mieste opatrovníka ani osoby poberajúce starobný, predčasný starobný, invalidný dôchodok s poklesom pracovnej schopnosti nad 70 percent či výsluhový dôchodok.

Dôchodca v roli opatrovateľa

Starať sa je možné o akéhokoľvek ZŤP člena rodiny, vrátane nevesty či zaťa aj v situácií, kedy ovdoveli. Pokiaľ činnosť vykonáva osoba poberajúca dôchodok, jej príjem nie je skúmaný ani posudzovaný a výška mesačného opatrovateľského príspevku je stanovená pevne na sumu 184,71 eur v prípade, že poskytujete opateru jednej osobe. Ak sa staráte o dve a viac ťažko zdravotne postihnutých osôb, je mesačná dávka určená na 246,20 eur. Výška opatrovného v situácii, kedy sa o postihnutého stará osoba v produktívnom veku, je však už vyššia a závisí od jeho príjmu. Základná výška je stanovená na 369,36 eur za starostlivosť o jednu osobu a 492,34 eur, ak ide o starostlivosť o dve a viac osôb.

Koho sa týkajú zmeny dôchodkového veku od roku 2019?

Čítaj tu

Kompenzačné príspevky na zvýšené výdavky

Žiadať môžete aj príspevok za zvýšené výdavky spojené s nákupom dietetických potravín z dôvodu nutnosti dodržiavania diétneho režimu, pričom členovia I. skupiny majú mesačne nárok na 38,07 eur, II. skupiny na 19,04 eur a III. skupiny na 11,43 eur.
Rovnako sa myslí na pacientov, ktorí potrebujú kompenzáciu zvýšených výdavkov napríklad na dodržiavanie hygieny, ale tiež na výdavky spojené s bežným opotrebovaním šatstva, obuvi či domácej spotreby.

Opatrovateľský príspevok
Aj poberateľ dôchodku sa môže stať opatrovateľom ťažko zdravotne postihnutého člena rodiny

Obstaranie, kúpa alebo oprava zdravotníckych pomôcok

Príspevok je poskytovaný aj na kúpu jednej alebo viacerých pomôcok, jej opravu či dokonca na jej prispôsobenie ťažko zdravotne postihnutej osobe. Požiadať môžete o pomôcky – veci, ktoré umožňujú alebo sprostredkujú osobe s ZŤP vykonávať činnosti, ktoré by bez ich použitia nemohla vykonávať sama alebo by bolo spojené s nadmernou fyzickou záťažou alebo neúmernou dĺžkou trvania činnosti najviac vo výške 8 630,42 eur. O príspevok je však možné požiadať aj na špeciálny softvér, technologické zariadenia alebo na výcvik či zaobstaranie si vodiaceho psa.

Problém s určením výšky dôchodku? Častejšie, ako si myslíme.

Čítaj tu

Mnohé zdravotnícke pomôcky je možné si požičať alebo sú hradené z verejného zdravotníctva ako napríklad invalidné vozíky. Avšak od štátu je možné získať príspevok na zaobstaranie si v poradí druhého vozíka, elektrického kočiara či zdvíhacích zariadení, akými sú schodolez, zdvihák, šikmá schodisková plošina, zvislá schodisková plošina, výťah alebo stropné zdvíhacie zariadenie, najviac však vo výške 11 617,88 eur.

Čo vás trápi? Aké sú najčastejšie otázky o dôchodkoch?

Čítaj tu

O všetky príspevky, týkajúce sa opatery o ťažko zdravotne postihnutého člena rodiny alebo tiež kompenzačných príspevkov, je potrebné požiadať na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho bydliska. Je však potrebné vyzbrojiť sa dávkou trpezlivosti a pripraviť sa množstvo nutných papierovačiek, dokladov a potvrdení o zdravotnom stave žiadajúceho.

Text: Alena Kytková
Zdroj: UPSVaR
Foto: 123rf.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button