DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Problém s určením výšky dôchodku? Častejšie, ako si myslíte

Strasti, ktoré skomplikujú cestu k penzii

Termín nástupu na dôchodok sa neodkladne blíži, čo však v prípade, že po nahliadnutí do osobného spisu chýbajú doklady alebo Sociálna poisťovňa jednoducho nedokáže právoplatne rozhodnúť o priznaní výšky starobného dôchodku v riadnom termíne?

Stačí, ak budúci penzista vierohodne nepreukáže povinných 15 rokov dôchodkového poistenia, bárs ich aj poctivo odpracoval a nastáva situácia, kedy Sociálna poisťovňa nemôže výšku starobného dôchodku riadne určiť a teda aj priznať. Poistenec však dosiahol dôchodkový vek a na penziu má nárok. Jedným z riešení vzniknutej situácie môže byť začatie vyplácania dôchodkovej dávky preddavkovo. Avšak aj to môže byť strastiplnou cestou.

Prerušenie konania o dôchodku

Na rozhodnutie o stanovení výšky dôchodkovej dávky má Sociálna poisťovňa 60 dní od podania žiadosti. Pokým vy doma čakáte na verdikt, úradníci zatiaľ preverujú splnenie podmienok na odchod do dôchodku. Kontrolujú tiež 10 zárobkovo najsilnejších rokov a najmä, ako inak, odvádzanie povinného poistného. Ak však naďabia na nedostatočné, prípadne chýbajúce údaje, zo zákona majú právo predĺžiť dobu posudzovania žiadateľa dokopy až na 120 dní, čo sú celé č nekonečné mesiace. Život však prináša situácie, kedy ani potom nemajú vo veciach jasno. Konečný záver znie: Prerušenie konania o dôchodku do doby, kým sa nepreukážu všetky skutočnosti, ktoré o výške dôchodku nakoniec rozhodnú. Čo v preklade znamená, že poistenec jednoducho nezačne dostávať starobný dôchodok až do doby, kým poisťovňa zozbiera všetky skutočnosti a pustí sa do nového konania o výške dôchodku, ktoré vás môže stáť ďalších 120 dní riešenia a posudzovania.

Koho sa týkajú zmeny dôchodkového veku od roku 2019?

Čítaj tu

Záchrana v podobe preddavkového dôchodku

Ak však spĺňate nárok na starobný dôchodok a všetky zákonom stanovené podmienky, ak ste vierohodne preukázali počet odpracovaných rokov aj povinné odvody a chýbajú len potvrdenia o mzde a povinných odvodoch, môže vám Sociálna poisťovňa začať dôchodok vyplácať preddavkovo. Stáva sa tak najmä v prípadoch, kedy budúci dôchodca všetky doklady riadne odovzdal, avšak na úradoch nevedia ani po uplynutí doby 120 dní rozhodnúť o jeho výške. Popri preddavkovom vyplácaní bude naďalej prebiehať zisťovanie chýbajúcich skutočnosti. Ak vo výsledku konania vznikne dôchodcovi rozdiel, poisťovňa mu tento spätne vyplatí v plnej výške.

odchod do dôchodku
Pokiaľ nevie Sociálna poisťovňa rozhodnúť o výške dôchodku, môže ho začať vyplácať preddavkovo

Ak chýbajú tieto doklady, je to problém

Sociálna poisťovňa disponuje systémom, v ktorom sa dajú spoľahlivo overiť odpracované roky aj odvedené poistné. Problémom je, že sa to týka údajov po roku 2003. čo však v prípade stratených dokladov z časov minulých, prípadne z už dávno zaniknutých firiem? Budúcim penzistom najčastejšie chýbajú doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. Získať ich je spomedzi všetkých azda najjednoduchšie, pretože všetky školy disponujú archívom, na ktorý odporúčame sa obrátiť. U mužov býva často ťažké zdokladovať povinnú vojenskú službu a to je údaj, bez ktorého Sociálna poisťovňa o výške dôchodku nerozhodne. Všetky potrebné údaje však poskytne Vojenský archív v Trnave.

Presná tabuľka zvýšenia dôchodkov 

TABUĽKA

Zamestnanosť verzus nezamestnanosť

Podrobne vedenou evidenciou, respektíve archívom, disponuje aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorom nájdete potrebné dokumenty a údaje aj spred roku 2000. Navštívte ho preto čo najrýchlejšie.

Najčastejším problémom však bývajú chýbajúce pracovné zmluvy či mzdové listy z podniku, ktorý už neexistuje. V takomto prípade pomôže samotná Sociálna poisťovňa tým, že vám odporučí konkrétne archívy, respektíve poradí, aká firma prevzala tú vašu spred mnohých rokov a na koho sa v nej môžete obrátiť. Len veľmi málokedy sa stane, že potrebné dokumenty sú nenávratne preč. Poisťovňa pre vás tiež presne spíše, aké konkrétne údaje chýbajú bod po bode a nasmeruje vás do toho správneho archívu.

Tri nepravdy o pozostalostných dôchodkoch, ktorým stále veríme

Čítaj tu

Ak už teraz viete, že termín do dôchodku sa blíži, obráťte sa čo najskôr na Sociálnu poisťovňu, nahliadnite do spisu a pustite sa do upratovania dokumentov.

Text: Alena Kytková
Foto: 123rf.com, Pixabay.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button