DôchodokPoradňa

Aký vysoký bude trinásty dôchodok?

Sumy sa nezmenili, no pre niektorých dôchodcov bude nižší ako minulý rok

Minulý rok štát vyplatil dôchodcom trinásty dôchodok už v júli a pred Vianocami mimoriadne aj štrnásty vo výške 75 percent z trinástej penzie. Zákon o štrnástom dôchodku bol prijatý výlučne pre rok 2022, a preto s ním teraz seniori nemôžu počítať. Dôchodcovia však aj tento rok dostanú trináste dôchodky, s plánovaným vyplácaním v priebehu mesiaca november.

Pre mnohých však budú sumy trinástej penzie nižšie ako vlani. Dôvodom je mimoriadne valorizovanie dôchodkov od 1. júla 2023, ktoré ich zvýši o 10,6 percenta. Keďže trinásty dôchodok je nastavený solidárne, najvyššie čiastky dostanú seniori s najnižšími penziami a, naopak, najnižší trinásty dôchodok je pripravený pre penzistov s najvyššími dávkami. Presné sumy sa oproti minulému roku nezmenili a sú definované tabuľkou. No tým, že došlo k mimoriadnemu zvyšovaniu dôchodkov uprostred roka, môžu jednotliví seniori dostať menší „vianočný“ dôchodok ako pred rokom.

Výška 13. dôchodku

Výška trinásteho dôchodku priamo závisí od sumy poberanej dávky, v prípade súbehu penzií od ich súčtu. Jeho maximálna suma je aj tento rok 300 eur pre dôchodcov s penziou vo výške životného minima pre rok 2023 – 268,88 eur a menej. Najnižší trinásty dôchodok dostanú seniori s dôchodkom 963,40 eur a viac.

Spôsob jeho výpočtu zostal oproti vlaňajšku rovnako nezmenený. Od sumy všetkých poberaných dôchodkov sa odpočíta 268,88 eura (aktuálna výška životného minima) a výsledok sa ďalej vynásobí koeficientom 0,36. Výsledná suma sa odpočíta od sumy 300 eur, čo je maximálna suma trinásteho dôchodku pre rok 2023.

Odísť do dôchodku teraz alebo až v roku 2024?

 Čítaj tu

Celková výška poberaných dôchodkov v eur Výška 13. penzie 2023 v eur
268,88 alebo menej 300
300 288,80
320 281,60
350 270,80
370 263,60
400 252,80
420 245,60
450 234,80
470 227,60
500 216,80
520 209,60
550 198,80
570 191,60
600 180,80
650 162,80
700 144,80
750 126,80
800 108,80
850 90,80
900 72,80
950 54,80
963,40 alebo viac 50
13. dôchodok
Najvyššia suma 13. dôchodku bude aj tento rok 300 eur

Nárok na 13. dôchodok vzniká poberateľom:

  • starobného dôchodku,
  • predčasného starobného dôchodku,
  • invalidného dôchodku,
  • vdovského dôchodku,
  • vdoveckého dôchodku,
  • sirotského dôchodku,
  • sociálneho dôchodku,
  • štátneho dôchodku (napríklad výsluhový dôchodok policajta).

Nárok na vyplatenie trinásteho dôchodku v roku 2023 majú tí dôchodcovia, ktorým bol priznaný a vyplatený dôchodok už v novembri tohto roka. To znamená, že nárok na odchod do penzie vznikol najneskôr do 31. októbra 2023.

Minimálne dôchodky budú od októbra opäť rásť

 Čítaj tu

Súbeh dôchodkov

Prípade, že penzista poberá viacero dôchodkov súčasne, ovplyvní to aj výšku priznanej trinástej penzie. Poberatelia napríklad vdovskej a starobnej penzie (či inej kombinácie pri súbehu dôchodkov) nedostanú dva trináste dôchodky. Sociálna poisťovňa obe vyplácané sumy sčíta a na základe výsledku prizná poberateľovi len jeden 13. dôchodok, a to v príslušnej výške.

Príklad:

Žena na predčasnom starobnom dôchodku dostáva mesačne penziu vo výške 315,90 eur. K tomu však po manželovi poberá vdovský dôchodok v sume 247,40 eur. Spolu po sčítaní oboch vyjde ako základ na určenie 13. dôchodku číslo 563,30 eur. K tomu prislúchajúci trinásty dôchodok bude teda vo výške 175,70 eur.

Automatické vyplatenie

Sociálna poisťovňa vyplatí 13. dôchodok v novembri 2023 automaticky, osobitná žiadosť preto nie je potrebná.

Vyšší príspevok na rekreáciu možno tento rok nebude

 Čítaj tu

Dôchodok z cudziny

Dôchodcovia, ktorí okrem tuzemského dôchodku súčasne poberajú penzijné dávky aj zo zahraničia, musia na účely určenia sumy trinásteho dôchodku do 31. augusta 2023 oznámiť Sociálnej poisťovni naposledy vyplatený dôchodok zo zahraničia. Urobiť tak môžu napríklad on-line, prostredníctvom eFormulára. Ten je potrebné vyplniť a odoslať do štvrtka, 31. augusta. Oznamovacia povinnosť je zavedená preto, aby trinásta penzia nebola vyplatená vo vyššej sume ako stanovuje zákon.

Text: Alena Kytková
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button