DôchodokPoradňa

Oplatí sa odísť do dôchodku teraz alebo až v roku 2024?

Odborníci si myslia, že penziu tento rok výnimočne netreba odkladať

Všeobecne platí, že suma dôchodku pri odchode do penzie po 1. januári býva vyššia, pretože sa v rovnakom termíne pravidelne zvyšuje aktuálna dôchodková hodnota, od ktorej výška dávky priamo závisí. Z toho dôvodu sa zvyčajne odporúča počkať s podaním žiadosti o priznanie dôchodku do nového roku. Tento rok bol však aj vďaka dvojitej valorizácii penzií iný a predbežné výpočty ukazujú, že s odchodom do dôchodku sa neoplatí čakať.

Jednak budúci dôchodcovia získajú navyše niekoľko dôchodkov k dobru, no vznikne im aj nárok na trinásty dôchodok či dokonca vyššia suma samotnej mesačnej penzie. Rozdiel môže byť oproti neskoršiemu odchodu aj v desiatkach eur.

Dôchodok netreba odkladať

Ľudia, ktorí dosiahli dôchodkový vek, no naďalej pracujú, často zvažujú stratégiu odchodu do penzie, a to z jediného dôvodu. Chcú odísť v čase, keď im bude vypočítaná najvyššia možná dávka. Často preto pracovne dokončia aktuálny rok a o penziu požiadajú začiatkom nového roka. Zdá sa, že rok 2023 je výnimkou.

Vyšší príspevok na rekreáciu možno tento rok nebude

 Čítaj tu

Oplatí sa teda požiadať o dôchodok ešte v roku 2023 alebo radšej počkať na rok 2024?

„Často dostávam túto otázku a dnes si už trúfam dať odpoveď,“ prezrádza na sociálnej sieti Daňové a odvodové tipy odborník na zákon o sociálnom poistení Jozef Mihál. „A je prekvapujúca. Na rozdiel od minulých rokov, vzhľadom na prudký rast cien a s tým spojenú valorizáciu dôchodkov v roku 2023 je to tentoraz tak, že o dôchodok sa oplatí požiadať už v tomto roku 2023. Rozdiel bude približne 20 eur mesačne v podobe vyššieho dôchodku, priznaného už v roku 2023.“

Jozef Mihál pripisuje anomáliu rozdielu vo výške dôchodkových dávok priznaných teraz a po novom roku najmä mimoriadnej valorizácii: „V roku 2023 prebehnú dve valorizácie dôchodkov (k 1. januáru 2023 o 11,8 percenta a k 1. júlu 2023 o ďalších 10,6 percenta). Táto valorizácia sa týka aj dôchodkov priznaných počas roka 2023. Pre výpočet dôchodkov priznaných až v roku 2024, je dôležitý rast tzv. dôchodkovej hodnoty – ten závisí od medziročného rastu priemernej mzdy,“ spresňuje odborník.

Rozdiel vo výške penzie pri odchode do dôchodku v roku 2023 a 2024, za rovnakých podmienok a parametrov, je viac ako 17 eur v prospech skoršieho odchodu, čo názorne ilustrujú dva príklady vypočítané Jozefom Mihálom. Pri ešte skoršom odchode do penzie však zároveň vzniká aj nárok na trinásty dôchodok ešte v roku 2023 a vyšší počet dávok vyplatených do konca kalendárneho roka.

ísť do dôchodku v 2023 alebo 2024
Odchod do penzie ešte v roku 2023 výnimočne prinesie seniorovi viac eur do mesačného rozpočtu

Príklad 1

Pán Ladislav dosiahne dôchodkový vek 10. decembra 2023. K tomuto dňu požiada v Sociálnej poisťovni o priznanie starobného dôchodku. Dôchodková hodnota (ADH), ktorá je platná v roku 2023, je 16,4764 eura.

Riešenie: Ladislav získal presne 40 rokov dôchodkového poistenia. Pretože mal v rozhodujúcom období vymeriavacie základy zhruba vo výške vo výške priemernej mzdy, jeho priemerný osobný mzdový bod (určený za roky 1984 až 2021 vrátane) je presne 1,00.

Suma starobného dôchodku = 1,00 x 40 rokov x 16,4764 € (ADH v roku 2023) = 659,10 €.

Keďže dôchodok je priznaný počas roka 2023, táto suma sa valorizuje najskôr o 11,8 % (valorizácia k 1.1.2023), teda pripočítame 11,8 % z 659,10 € = 736,90 €.

Ďalej sa jeho penzia valorizuje o 10,6 % (valorizácia k 1. júlu 2023), pripočíta sa teda 10,6 % z 736,90 € = 815,10 €

Výsledná suma starobného dôchodku priznaná k 10. decembru 2023 je 815,10 €.

Pán Ladislav v roku 2023 nedostane 13. dôchodok, pretože starobný dôchodok bude mať priznaný a vyplatený prvýkrát až za december 2023.

K 1. januáru 2024 sa dôchodok pána Ladislava valorizuje o (odhadom) 2,2 %, teda pripočítame 2,2 % z 815,10 € = 833,10 €.

Od 1. januára 2024 tak dôchodok pána Ladislava bude 833,10 €.

Príklad 2

Pani Lucia dosiahne dôchodkový vek rovnako 10. decembra 2023. Už nepracuje, ale na rozdiel od pána Ladislava sa rozhodla požiadať o starobný dôchodok až od 10. januára 2024.

Rovnako ako pán Ladislav získala presne 40 rokov dôchodkového poistenia a jej priemerný osobný mzdový bod (určený za roky 1984 až 2023 vrátane) je rovnako ako u pána Ladislava presne 1,00.

Suma starobného dôchodku = 1,00 x 40 rokov x 18,05 € (odhadovaná ADH v roku 2024) = 722 €.

Keďže dôchodok je priznaný počas roka 2024, táto suma sa ešte valorizuje o (odhadom) 13 %, teda pripočítame 13 % z 722 € = 815,90 €.

Výsledná suma starobného dôchodku pani Lucie, ktorá je priznaná k 10. januáru 2024, je 815,90 €.

Záver porovnania dvoch príkladov

  • Dôchodok pána Ladislava (od 1. januára 2024) bude vo výške 833,10 €, dôchodok pani Lucie bude (len) 815,90 €.
  • Dôchodok pani Lucie je nižší o 17,20 €.
  • Súčasne pani Lucia tým, že požiadala o dôchodok jeden mesiac po dovŕšení dôchodkového veku, prišla o jeden mesačný dôchodok.

Minimálne dôchodky budú od októbra opäť rásť

 Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Zdroj: Realvia.sk (Jozef Mihál)
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button