PoradňaRôzne

Mám 50 a som bez práce

Štyri spôsoby ako riešiť nezamestnanosť vo vyššom veku

Strata zamestnania vo vyššom veku predstavuje pre mnohých ľudí veľkú zmenu a mnohokrát šok, beznádej a množstvo otázok. Na Úrady práce prichádzajú starší ľudia čoraz častejšie. V súčasnosti ich je evidovaných viac ako 103 tisíc, takže v tejto novej situácii rozhodne nie ste sami. Byť nezamestnaným po päťdesiatke znamená rekapitulovať svoj profesný život a hľadať novú cestu.

Situácia na trhu práce

Ľudia po päťdesiatke ani zďaleka nepatria do starého železa. Dôvody, prečo sú často na pracovnom trhu znevýhodnení, nespočívajú iba vo vyššom veku ako takom. Zamestnávatelia a personalisti dávajú prednosť mladším pracovníkom hlavne z dôvodu ich pracovných zručností. Ľudia vo vyššom veku zaostávajú najmä v jazykovej oblasti a nemajú dostatočné skúsenosti s prácou s počítačom a internetom. Firmy sa preto obávajú ich nižšej schopnosti prispôsobiť sa novým pracovným podmienkam a tiež zníženej výkonnosti. Dokážte im opak a v daných oblastiach sa rekvalifikujte. Alfou a omegou úspešného prijatia do zamestnania v súčasnosti je práca s PC na užívateľskej úrovni. K dispozícii máte nenáročné kurzy v každom meste.

Myslite pozitívne

Po strate zamestnania prirodzene nasledujú obavy o budúcnosť. Dôchodkový vek sa neustále zvyšuje, a tak vyvstáva otázka, kde hľadať novú prácu a ako presvedčiť nového zamestnávateľa o svojej kvalifikácii. V prvom rade netreba vidieť pracovný trh ako iný svet, do ktorého nepatríte či, nebodaj, ako zavreté dvere.

Kde a ako hľadať zamestnanie

Mnoho ľudí si neuvedomuje svoje hodnoty. Požiadajte priateľov, aby vám pomohli uvedomiť si a zostaviť zoznam vašich predností. Možno to vnímate ako samozrejmosť, ale vlastnosti ako lojalita voči zamestnávateľovi, dlhoročné skúsenosti, bohatá prax v odbore, zrelý pohľad na život, či ochota venovať práci dostatok času, sú nespochybniteľné plusy vyššieho veku.

Pri zostavovaní životopisu je potrebné zamerať sa najmä na všetky schopnosti, zručnosti či doterajšie pracovné výsledky.

Existujú portály ponúkajúce voľné pracovné miesta. Rovnako je k dispozícii množstvo pracovných agentúr. Pokiaľ sa vo svete internetu zatiaľ neviete dostatočne orientovať, obráťte sa na ľudí, ktorí sú v tom dobrí. Rovnako efektívne je osloviť priamo firmu či spoločnosť, ktorá by uvítala práve vaše skúsenosti či vedomosti, a pre ktorú by vaša účasť vo firme mohla byť prínosom. Životopis postavený na vašich kvalitách, schopnostiach a skúsenostiach, vám určite otvorí dvere.

Nezamestnanosť vo vyššom veku
Internetové portály ponúkajú množstvo pracovných miest

Úrad práce preplatí firme vašu mzdu

„Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)“ je národný projekt operačného programu Ľudské zdroje a jeho hlavným cieľom je motivovať zamestnávateľov k vytvoreniu nového pracovného miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, konkrétne ľudí nad 50 rokov. Princípom projektu je poskytnutie finančného príspevku na odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne či podielu na mzde zamestnávateľovi.

Inými slovami, firme, ktorá pre vás vytvorí nové pracovné miesto, bude v rámci projektu preplatená vaša mzda a to po dobu až 12 mesiacov. Spomeňte preto tento fakt v životopise či na pracovnom pohovore. Mnoho firiem o tejto možnosti, napriek dobrej informovanosti, nevie. Projekt by sa mal ukončiť v novembri 2018 – preto sa poponáhľajte.

Staňte sa podnikateľom

Ďalšou možnosťou, ako zostať aktívnym a nevzdialiť sa príliš z pracovného prostredia, je začať podnikať. V mnohých prípadoch po prepustení zo zamestnania a po počiatočnej beznádeji vznikol priestor na splnenie si dávneho sna.

Porozmýšľajte, či profesiou, v ktorej ste roky pracovali ako zamestnanec, sa dokážete uživiť aj ako samostatne zárobkovo činná osoba – podnikateľ. Možno máte nejaké hobby alebo koníček, ktorý vás napĺňa, a ktorý by ste vedeli úspešne prevádzkovať samostatne.

Pokiaľ ste vedení na Úrade práce aspoň tri mesiace, máte možnosť požiadať o nenávratný príspevok na začatie podnikania, ktorý sa pohybuje v rozmedzí od 2 994,62 až po 4 791,40 eur, v závislosti od kraja, v ktorom o príspevok žiadate. Pokiaľ patríte medzi občanov so zdravotným postihnutím a máte záujem otvoriť si tzv. chránenú dielňu, výška príspevku je od 3 833,12 až do výšky 5 749,38 eur. Informujte sa na Úrade práce.

Predčasný dôchodok je tiež riešením

Ak patríte medzi ľudí, ktorí dostali výpoveď takmer na prahu dôchodkového veku, pre vás môže byť riešením aj odchod do predčasného dôchodku. Musíte však spĺňať najmä tieto tri podmienky:

Do začiatku riadneho starobného dôchodku vám zostáva menej ako dva roky, máte odpracovaných najmenej 15 rokov a vypočítaná suma budúceho dôchodku je najmenej 237,80 eur. Neváhajte sa obrátiť na sociálnu poisťovňu, kde najlepšie zhodnotia konkrétne vašu situáciu.

Najdôležitejšie pri strate zamestnania je však neplakať nad výpoveďou pridlho a čo najskôr analyzovať situáciu. S rodinou, s priateľmi a s pracovníkmi na Úradoch práce, ktorí majú k dispozícii množstvo projektov na podporu v nezamestnanosti ako aj psychologickú poradňu. Každý sa v živote, hoc aj nechcene, ocitne na podobnej križovatke. Vo väčšine prípadov však tieto nečakané zmeny končia pozitívne a človek sa naučí mať rád svoj nový smer.

Text: Alena Kytková
Foto: Pixabay.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button