DôchodokFinančné okienkoPoradňaSociálna poisťovňa

Minimálny dôchodok a II. pilier

Zvýšenie minimálneho dôchodku od 1. januára 2019

Od 1. júla 2015 sa zaviedol minimálny dôchodok. Účelom minimálneho dôchodku je zabezpečiť poistencovi dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. O priznanie minimálneho dôchodku nie je potrebné žiadať, o nároku na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok rozhodne Sociálna poisťovňa.

Minimálny dôchodok a II. pilier

Na minimálny dôchodok má vplyv aj to, či ide o sporiteľa v II. pilieri.

Poberateľovi starobného dôchodku – sporiteľovi sa bude minimálny dôchodok primerane znižovať

 • za obdobie sporenia, ktoré bolo získané v kvalifikovanom období a
 • podľa rovnakých pravidiel ako sa znižuje starobný dôchodok sporiteľovi, to znamená, že sa zníži za obdobie sporenia pred 1. septembrom 2012 o polovicu pomernej výšky minimálneho dôchodku patriacej za obdobie sporenia a za obdobie od 1. septembra 2012 o 2/9 pomernej výšky minimálneho dôchodku patriacej za obdobie sporenia.

Príklad 

 Poberateľ starobného dôchodku 245,60 eur mesačne získal v kvalifikovanom období aj obdobie sporenia 2 022 dní, z toho pred 1. septembrom 2012 1 542 dní a od 1. septembra 2012 480 dní. Poberateľ získal 44 rokov a 142 dní kvalifikovaného obdobia, t. j. 16 202 dní. Minimálny dôchodok za 44 rokov kvalifikovaného obdobia je 346,60 eur mesačne. Keďže ide o sporiteľa, minimálny dôchodok sa primerane zníži, a to nasledovne:

 • určí sa pomerná výška minimálneho dôchodku patriaca za jeden deň kvalifikovaného obdobia: 346,60 eur /16 202 = 0,02139242 eur,
 • určí sa polovica pomernej výšky minimálneho dôchodku patriaca za obdobie sporenia pred 1. septembrom 2012:
  1 542 x 0,02139242 eur x 1/2 = 16,49355582 eur,
 • určia sa 2/9 pomernej výšky minimálneho dôchodku patriace za obdobie sporenia od 1. septembra 2012:
  480 x 0,02139242 eur x 2/9 = 2,28185813 eur,
 • určí sa hodnota zníženia:
  16,49355582 eur + 2,28185813 eur = 18,77541395 eur,
 • zníži sa minimálny dôchodok o 18,77541395 eur.

Poberateľ starobného dôchodku – sporiteľ tak bude mať nárok na minimálny dôchodok 328,00 eur mesačne po zaokrúhlení (346,60 eur – 18,77541395 = 327,82458605 eur = 328,00 eur). Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 82,40 eur. Nová výška starobného dôchodku bude 328,00 eur mesačne (245,60 eur + 82,40 eur = 328,00 eur).

Dôchodok z II. piliera (s výnimkou pozostalostného dôchodku) sa do celkového dôchodkového príjmu nezahŕňa.

Poberateľovi invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku – sporiteľovi sa minimálny dôchodok neznižuje.

Do celkového dôchodkového príjmu takéhoto poberateľa sa zahŕňa aj dôchodok z II. piliera.

Čo je kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia

Čítaj tu

Minimálny dôchodok na roky 2018 – 2019

Presná tabuľka zvýšenia minimálnych dôchodkov 

TABUĽKA

Zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok

Čítaj tu

Odpovede na najčastejšie otázky o dôchodkoch

Čítaj tu

Text: Život seniora

Zdroj: Sociálna poisťovňa – socpoist,
Foto: 123rf.cz

Ukázať viac

Váš Život Seniora

Napíšte nám na info@zivotseniora.sk alebo zavolajte na: 0907 723 203. Hľadáme šikovné dopisovateľky a šikovných dopisovateľov. Ozvite sa!

Súvisiace články

Back to top button