TvárZdravie

Glaukóm je ochorenie oka posledných desaťročí

Pociťuje zvýšený tlak v očiach? Možno aj vy trpíte týmto ochorením

Trápi vás, že sa aj pri bežných činnostiach vaše oči rýchlo unavia?
Možno trpíte jednou z mnohých očných porúch, ktoré bez vyzvania vniknú do ľudského života. Týmto ochorením je glaukóm, ktorý je jednou z najčastejších príčin slepoty.

Pravdou je, že sa tento stav nedá vyliečiť, ale včasnou diagnostikou a následnou medikamentóznou liečbou sa dá progresívny proces tohto ochorenia radikálne spomaliť, alebo úplne zastaviť.

Čo vlastne glaukóm je?

Glaukóm inak nazývaný aj zelený zákal predstavuje skupinu ochorení oka spojených so zvýšeným vnútroočným tlakom, ktorých dôsledkom je vážne a trvalé poškodenie zrakového nervu. Poškodením zrakového nervu dôjde k porušeniu prenosu nervových vzruchov z oka do mozgu a následne k úplnej alebo praktickej slepote.

Rozdelenie glaukómu

Glaukóm rozdeľujeme na primárny a sekundárny, pričom obe skupiny majú svoje druhy ochorenia.
• Primárny glaukóm vzniká bez zjavnej príčiny alebo poškodenia oka. Môže ísť o očnú hypertenziu (príčinou vzniku je výrazne zvýšený očný tlak) alebo o normotenzný glaukóm (vnútroočný tlak je v norme, napriek tomu ale dochádza k odumieraniu buniek zrakového nervu).
• Sekundárny glaukóm vzniká v dôsledku inej očnej choroby alebo poškodenia zrakového orgánu.
Samostatnú skupinu tvorí kongenitálny glaukóm, ktorý je zapríčinený poruchou rovnováhy medzi tvorbou a odtokom komorového moku v dôsledku intraokulárnych chorôb alebo poranení oka.
• Osobitnú pozornosť si vyžaduje akútny glaukóm, čiže ochorenie s uzavretým uhlom, kde dochádza k náhlemu zvýšeniu vnútroočného tlaku sprevádzaného bolesťou hlavy, zvracaním, zníženou zrakovou ostrosťou a výraznou infekciou oka.

glaukómové ochorenie
Glaukóm je ochorenie oka posledných desaťročí

Typické príznaky

Najvýraznejším príznakom je zvýšená intraokulárna tenzia (vnútroočný tlak), ktorého pôsobenie vyúsťuje do zúženia zorného poľa. Tým, že sa zúži zorné pole dochádza u človeka aj k zníženiu zrakovej ostrosti.
Ak pociťujete niektorý z popisovaných príznakov, mali by ste urýchlene vyhľadať odbornú lekársku pomoc.

Vekové obdobie výskytu

Toto ochorenie sa môže vyskytnúť v každom veku. Avšak zvýšené riziko je u ľudí nad 65 rokov, ďalej u ľudí, ktorí ho majú v rodinnej anamnéze, pretože tu významnú úlohu zohráva genetika a u ľudí, ktorí vo svojom živote utrpeli úraz oka.

Priebeh tohto ochorenia

Zákernosť tohto ochorenia spočíva najmä v jeho bezbolestnom a úplne nenápadnom nástupe. Mnohí ľudia preto ani nevedia, že toto ochorenie majú. A k lekárovi prichádzajú až v neskorších štádiách, keď sa ich stav evidentne zhoršuje. Postupne nastáva skreslené a rozmazané videnie a môže dôjsť až k výpadkom videnia.

Najdôležitejšia je včasná diagnostika a následne vhodne nastavená medikamentózna liečba.

Diagnostika je realizovaná prostredníctvom komplexného očného vyšetrenia a liečba býva realizovaná pomocou očných kvapiek, kde hlavným cieľom je zníženie očného tlaku. Ak je medikamentózna liečba neúspešná, nastupuje laserová liečba alebo chirurgický zákrok.

Výskyt glaukómu na Slovensku

Pýtate sa, či sa glaukómové ochorenie vyskytuje aj na Slovensku? Odpoveď je áno. Najrozšírenejšou formou na Slovensku je primárny glaukóm s otvorený uhlom, ktorý sa prejavuje pocitom tlaku v očiach, zvýšenou unaviteľnosťou očí a výrazne zvýšenou citlivosťou pri dotyku.

Glaukóm je ochorenie oka, ktoré pôsobením zvýšeného vnútroočného tlaku poškodzuje zrakový nerv. Príznakmi tohto ochorenia sú zvýšený tlak v očiach, zúžené zorné pole a znížená zraková ostrosť. Vyskytuje sa v každom veku a nástup ochorenia je nenápadný, preto sa o ňom mnohokrát nevie. Veľmi dôležitá je včasná diagnostika a následná liečba na zníženie vnútroočného tlaku.

Text: Mgr. Mária Gloneková
Foto: Pixabay.com

Ukázať viac

Súvisiace články

Pozrite si taktiež
Close
Back to top button