DôchodokFinančné okienkoPoradňaSociálna poisťovňa

Minimálny dôchodok. Prečo mi neboli zhodnotené všetky odpracované roky?

Najčastejšie otázky o dôchodkoch

Prečo je v rozhodnutí o zvýšení dôchodku na minimálny dôchodok uvedené iné obdobie dôchodkového poistenia ako v rozhodnutí o priznaní dôchodku? Prečo mi neboli zhodnotené všetky odpracované roky?

Ako sa zmenia exekučné zrážky dôchodkov?

Čítaj tu

Na účely zvýšenia dôchodku na minimálny dôchodok umožňuje zákon zhodnotiť len kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia. Platí pritom, že nie každé obdobie dôchodkového poistenia je súčasne kvalifikovaným obdobím. Počet dní obdobia dôchodkového poistenia (vrátane odpracovaných rokov) zhodnotený pri priznaní dôchodku nemusí byť totožný s počtom dní kvalifikovaného obdobia zhodnoteným na účely minimálneho dôchodku.
Do kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa v plnom rozsahu započítajú všetky doby získané pred 1. januárom 1993.
V plnom rozsahu sa započítajú aj doby získané po 31. decembri 1992, ak boli získané
• v cudzine,
• v kalendárnom roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok alebo v kalendárnom roku, od ktorého bol dôchodok priznaný,
• od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

8 najdôležitejších vecí o dôchodkoch

Čítaj tu

Z ostatných dôb získaných po 31. decembri 1992 sa v závislosti od výšky ročného príjmu poistenca (ročného osobného vymeriavacieho základu) započítajú do kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia iba tie doby získané v kalendárnom roku, za ktorý sa osobný mzdový bod určil najmenej v hodnote 0,241 (t. j. zárobok bol v danom roku najmenej 24,1 % priemernej ročnej mzdy).

Presná tabuľka zvýšenia minimálnych dôchodkov 

TABUĽKA

Príklad:
Poistencovi bol v roku 2015 priznaný starobný dôchodok v sume 255,50 eur mesačne. Pri priznaní dôchodku sa zhodnotilo obdobie dôchodkového poistenia v celkovom počte 14 650 dní, t. j. 40 rokov a 50 dní. Poistenec bol poistený aj v rokoch 2008, 2009 a 2010 podľa nižšie uvedenej tabuľky.

Kalend. rok Počet dní Ročný príjem (osobný vymeriavací základ) Priemerná ročná mzda(všeobecný vymeriavací základ) Osobný mzdový bod Započítanie do kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia
2008 235 52 351,00 SK 261 384,00 SK 0,2003 NIE (menej ako 0,241)
2009 365 2 053,25 EUR 8 934,00 EUR 0,2299 NIE (menej ako 0,241)
2010 311 2 532,00 EUR 9 228,00 EUR 0,2744 ÁNO (viac ako 0,241)

Ročný zárobok v rokoch 2008 a 2009 bol nižší ako 24,1 % priemernej ročnej mzdy (osobný mzdový bod nižší ako 0,241). Obdobie získané v týchto rokoch (600 dní) sa nezapočíta do kvalifikovaného obdobia.
Suma minimálneho dôchodku bola určená len s prihliadnutím na 14 050 dní (14 650 dní – 600 dní), t. j. 38 rokov a 180, aj keď pri priznaní starobného dôchodku sa mu zhodnotilo 40 rokov a 50 dní obdobia dôchodkového poistenia. Suma minimálneho dôchodku za 38 rokov kvalifikovaného obdobia je 311,80 eur.

Najčastejšie otázky o dôchodkoch

Mám dôchodok vyšší ako 278,90 eur, budem mať nárok na minimálny dôchodok?

Odpoveď

Som vdova, zvýši sa mi vdovský dôchodok na minimálny dôchodok?

Odpoveď

Mám požiadať o minimálny dôchodok?

Odpoveď

Nebola mi doručená výzva, ja si však myslím, že mám nárok na minimálny dôchodok. Ako mám postupovať?

Odpoveď

Ako sa dozviem, že mi bol dôchodok zvýšený na minimálny dôchodok?

Odpoveď

Bude sa valorizovať aj minimálny dôchodok?

Odpoveď

Žijem v zahraničí, budem mať nárok na minimálny dôchodok?

Odpoveď

Ako sa zvýšia minimálne dôchodky

Čítaj tu

Ako sa zvýšia dôchodky?

Dôchodky

Ste penzista a v roku 2018 ste pracovali?

Minimálna mzda Príležitostný príjem penzistu

Text: Život seniora

Zdroj: Sociálna poisťovňa – socpoist,
Foto: pixabay.com

Ukázať viac

Váš Život Seniora

Napíšte nám na info@zivotseniora.sk alebo zavolajte na: 0907 723 203. Hľadáme šikovné dopisovateľky a šikovných dopisovateľov. Ozvite sa!

Súvisiace články

Back to top button