DôchodokFinančné okienkoPoradňaSociálna poisťovňa

Ako sa zvýšia minimálne dôchodky

Zvýšenie minimálneho dôchodku od 1. januára 2019

Od 1. júla 2015 sa zaviedol minimálny dôchodok. Účelom minimálneho dôchodku je zabezpečiť poistencovi dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. O priznanie minimálneho dôchodku nie je potrebné žiadať, o nároku na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok rozhodne Sociálna poisťovňa.

Kto má nárok

Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má poberateľ

  • starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný starobný dôchodok)
    alebo
  • invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Podmienky nároku splní poberateľ dôchodku vtedy, ak

  1. získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia,
  2. výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a
  3. požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku – vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).

Čo je kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia

Čítaj tu

Aká bude výška minimálneho dôchodku

Čítaj tu

Minimálny dôchodok na roky 2018 – 2019

Presná tabuľka zvýšenia minimálnych dôchodkov 

TABUĽKA

Zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok

Čítaj tu

Minimálny dôchodok a II. pilier

Čítaj tu

Pozostalostné dôchodky

Vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok sa nebudú zvyšovať na minimálny dôchodok. Ak zomrie poberateľ dôchodku zvýšeného na minimálny dôchodok, pozostalostné dôchodky sa budú určovať z dôchodku bez zvýšenia na minimálny dôchodok.

Odpovede na najčastejšie otázky o dôchodkoch

Čítaj tu

Text: Život seniora

Zdroj: Sociálna poisťovňa – socpoist,
Foto: 123rf.cz

Ukázať viac

Váš Život Seniora

Napíšte nám na info@zivotseniora.sk alebo zavolajte na: 0907 723 203. Hľadáme šikovné dopisovateľky a šikovných dopisovateľov. Ozvite sa!

Súvisiace články

Back to top button