DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Takto sa budú valorizovať minimálne dôchodky už v júli

Prvýkrát po troch rokoch sa dočkali rozmrazenia

Tento rok sa budú dôchodky výnimočne valorizovať dvakrát. Prvá valorizácia prebehla ešte v januári a penzie zdvihla o 11,8 percenta. Druhá, tzv. mimoriadna valorizácia, bude už v júli a penzie navýši o ďalších 10,6 percenta. Dôchodcovia si takto spolu prilepšia o 22,4 percenta. V porovnaní s minulým rokom, keď bola januárová valorizácia len 1,3 percenta, je to nepomerne viac.

V júli však tiež rozmrazia minimálne dôchodky. Tie sa po novom naviažu na životné minimum, čím na nich vznikne nárok viacerým poberateľom. Minimálne dôchodky sa doteraz valorizovali špecifickým spôsobom. Tento rok ich zvyšovanie prebehne inak.

Zvyšovanie minimálnych dôchodkov

V júli sa rozmrazia minimálne penzie prvýkrát po troch rokoch. Môže za to ich opätovné naviazanie na životné minimum, ktoré bude od júla 2023 predstavovať sumu 268,88 eura. Zákonom stanovená základná hranica minimálneho dôchodku bude po novom 1,36 násobok sumy životného minima.

Sociálna poisťovňa prehodnotí minimálnu penziu všetkých dôchodcov automaticky bez nutnosti písomnej žiadosti. Vychádzať bude z výšky dôchodku po už mimoriadnej valorizácii od 1. júla 2023. To znamená, že najskôr zvýši pôvodný starobný dôchodok o 10,6 % a v ďalšom kroku porovná jeho výšku so stanovenou novou výškou minimálneho dôchodku. Vyplatí mu ten, ktorého suma bude pre neho vyššia – a teda výhodnejšia.

Základná výška minimálneho starobného dôchodku od 1. júla 2023

30 odpracovaných rokov 365,70
35 odpracovaných rokov 392,60
40 odpracovaných rokov 422,20
45 odpracovaných rokov 462,50
50 odpracovaných rokov 508,20

 Zvyšovanie základnej sumy v závislosti od rokov dôchodkového poistenia:

  • o 2 percentá za 31. až 39. rok,
  • o 3 percentá za 40. až 49. rok,
  • o 5 percent za 50. až 59. rok,
  • o 7 percent za 60. a každý ďalší získaný rok dôchodkového poistenia.

Príklad zvyšovania minimálnej penzie

Poistenec získal 45 rokov dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku. Suma jeho starobného dôchodku k 30. júnu 2023 je 415,00 eur mesačne, čo bolo viac ako minimálny dôchodok k tomuto dátumu – a teda dôchodca poberal riadny starobný dôchodok.

Po mimoriadnom zvýšení od 1. júla 2023 bude suma jeho starobného dôchodku 459,00 eur mesačne.

Pretože od 1. júla 2023 je nová suma minimálneho dôchodku po „rozmrazení“ za 45 rokov 462,50 eur mesačne, Sociálna poisťovňa zvýši dôchodok na sumu minimálneho dôchodku. Poistencovi sa tak bude vyplácať ten výhodnejší – teda starobný dôchodok navýšený na sumu minimálneho dôchodku vo výške 462, 50 eur mesačne.

Nedostali ste rodičovský dôchodok?

 Čítaj tu

mimoriadna valorizácia
Od júla zdvihnú aj minimálne dôchodky, prvýkrát po troch rokoch

Zvyšovanie starobných dôchodkov

Podpísaním novely zákona o sociálnom poistení prezidentkou (8. júla 2023) vstúpil do platnosti zákon, ktorý jednorazovo dovoľuje spustiť mimoriadnu valorizáciu dôchodkov, ak výška kumulatívnej dôchodcovskej inflácie dosiahne päť percent. Starobné dôchodky sa budú vďaka nemu mimoriadne valorizovať už tento rok od 1. júla, a to o 10,6 percenta. Taká bola kumulatívna medzimesačná dôchodcovská inflácia od júla minulého roku do konca marca 2023. Priemernému dôchodcovi stúpne výška penzie približne o 61 eur.

Sociálna poisťovňa zvýši dôchodkové dávky:

  • vyplácané k 1. júlu 2023,
  • priznané od 1. júla 2023 do 31. decembra 2023.

Všetky budú automaticky prepočítané, o zvyšenie netreba žiadať. Prvé rozhodnutia začnú posielať začiatkom augusta. Za obdobie od 1. júla 2023 do dňa splátky dôchodku v auguste 2023 bude vyplatený doplatok. Poberatelia dôchodkov sa nemusia obávať, zvýšená suma dôchodku im bude doplatená spätne od 1. júla 2023 bez ohľadu na to, kedy Sociálna poisťovňa o zvýšení sumy penzie rozhodne.

2023: Ako si vybaviť dotáciu na dovolenku?

 Čítaj tu

Mimoriadna valorizácia starobných dôchodkov od 1. júla

Výška penzie (eur) Zvýšenie (eur) Dôchodok po zvýšení (eur)
400 42,40 442,40
450 47,70 497,70
500 53,00 553,00
550 58,30 608,30
600 63,60 663,60
650 68,90 718,90
700 74,20 774,20
750 79,50 829,50

Koncesionárske poplatky definitívne zaniknú

 Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Zdroj: Socpoist.sk
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button