DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Predčasné dôchodky čakajú zmeny

Hranicu nároku chcú zvýšiť na sumu minimálneho dôchodku

V súčasnej dobe závisí schválenie nároku na predčasný dôchodok od životného minima. Jeho výška priamo určuje, či žiadateľ môže odísť do penzie o dva roky skôr. Ak mu totiž vypočítajú nárok na dávku vo výške najmenej 281, 40 eur, predčasnú penziu úrady schvália. Ak mu však vyjde menej, na dôchodok nemá nárok. Táto časť zákona sa však v najbližších mesiacoch ešte viac sprísni. Na stole je návrh, podľa ktorého by suma nároku na predčasnú penziu nemala klesnúť pod hranicu riadneho minimálneho starobného dôchodku, a teda 334,30 eur.

Súčasťou pripravovaných zmien je aj odchod do predčasného dôchodku kedykoľvek po odpracovaní najmenej 40 rokov, pričom by buď úplne zanikol súčasný model priznávania predčasnej penzie najskôr 24 mesiacov pred dovŕšením dôchodkového veku, alebo by začali platiť obidva. Pôvodne malo k zmenám dôjsť už od 1. augusta, avšak celá tematika bola presunutá na septembrové rokovanie vlády.

Rokujú o dvoch zmenách

Hlavné rozdiely v nároku na predčasný dôchodok teraz a v blízkej budúcnosti sú najmä dva. V dohľadnej dobe plánujú výrazne zvýšiť hranicu nároku na predčasnú penziu a druhou zmenou má byť zas naopak, možnosť podstatne skoršieho odchodu do penzie pre tých, ktorí si odpracovali svoje.

Kalkulačka na výpočet 13. dôchodku v júli 2022

 Čítaj tu

Nárok a podmienky predčasnej penzie v súčasnosti

Podľa platného zákona o sociálnom poistení, môže v súčasnej dobe odísť do predčasného dôchodku iba ten poistenec, ktorému do dovŕšenia dôchodkového veku chýbajú nanajvýš dva roky. Zároveň však musí súčasne spĺňať aj ďalšie zákonom stanovené podmienky:

Predčasná penzia od 1. júla 2022

 • najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia,
 • najviac 2 roky do dovŕšenia dôchodkového veku,
 • nárok ale vznikne len, ak je schválená penzia vyššia ako 1,2-násobok životného minima jednej plnoletej osoby, čo aktuálne predstavuje sumu najmenej 281,40 eur.

Výška predčasného dôchodku

 • výška predčasnej penzie sa kráti za obdobie chýbajúce do dôchodkového veku,
 • za každých 30 chýbajúcich dní sa dávka zníži o 0,5 %, napríklad za 365 dní to predstavuje 6,5 %.
zmeny v predčasnom dôchodku
Suma nároku na predčasnú penziu by nemala byť nižšia ako minimálny dôchodok

Aké zmeny čakajú predčasné dôchodky?

Septembrové rokovanie vlády má priniesť viacero noviniek do dôchodkového systému, no najvýraznejšie budú pravdepodobne zmeny týkajúce sa predčasného starobného dôchodku.

Podmienky nároku po novom

 • buď bude potrebných odpracovaných 40 rokov,
 • alebo chýbajúcich nanajvýš 24 mesiacov do riadneho dôchodkového veku,
 • za odpracované roky (teda roky dôchodkového poistenia) sa budú počítať všetky, okrem niektorých období spred 1. januára 2004, alebo roky, za ktoré bolo poistenie doplatené dodatočne,
 • vypočítaná dávka nesmie byť nižšia ako minimálny dôchodok, a teda 334,30 eur.

Do dôchodku možno ísť aj počas PN-ky

 Čítaj tu

Výška predčasného dôchodku

 • po 40 rokoch dôchodkového poistenia sa za každých 30 dní, ktoré budú chýbať do dovŕšenia dôchodkového veku, odpočíta 0,3%,
 • v prípade odchodu do predčasnej penzie najviac 24 mesiacov pred riadnym starobným dôchodkom (a pri odpracovaní menej ako 40 rokov) sa dávka bude krátiť ako doteraz, o 0,5%.

Vek odchodu do dôchodku

Od 1. januára 2021 je v platnosti aj zákon o sociálnom poistení, ktorý presne určuje vek odchodu do dôchodku pre jednotlivé ročníky v závislosti od pohlavia a počtu vychovaných detí. Jeho súčasťou je tabuľka, podľa ktorej sa dá jednoducho zistiť aj nárok na predčasný dôchodok.

Vypočítajte si vek odchodu do dôchodku

 Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button