DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Od júna možno požiadať o dôchodok aj počas PN-ky

Zároveň je po novom dovolené poberať súčasne penziu aj nemocenské

Od 1. júna 2022 vstúpila do platnosti novela zákona o sociálnom poistení, ktorá umožňuje požiadať o priznanie dôchodku aj počas dočasnej pracovnej neschopnosti. Po starom nebol odchod do dôchodku počas poberania nemocenského možný, vylúčený bol aj súbeh poberania dôchodku a nemocenského, resp. náhrady príjmu počas PN.

Od júna je ale možné dostávať súbežne dôchodok aj nemocenské dávky. Zmena zákona sa týka poberateľov starobných, predčasných starobných a invalidných dôchodkov, ktorí najnovšie môžu odísť do dôchodku aj počas PN-ky.

Suma nároku na predčasný dôchodok sa opäť zvýši

 Čítaj tu

PN už nebráni odchodu do penzie

Ešte donedávna sa žiadosť o odchod do dôchodku podávala až v čase, keď budúci dôchodcovia riadne ukončili dočasnú práceneschopnosť. To sa dnes zmenilo a všetci tí, ktorí odchod do penzie odkladali z dôvodu poberania nemocenského, no nadobudli dôchodkový vek, môžu o odchod do penzie okamžite požiadať. Naďalej budú poberať náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti (resp. nemocenské), no k uvedenej dávke im taktiež priznajú tú dôchodkovú.

Dôchodcovia tak budú po novom naraz poberať obe dávky.

dôchodok a PN
Od 1. júna 2022 je taktiež možné súbežne poberať nemocenské dávky a dôchodok

Zákon platí aj pre PN-ky, ktoré vznikli pred priznaním dôchodku

Od 1. júna 2022 je ďalej možné súbežne poberať dôchodok a náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo nemocenské už aj vtedy, ak dočasná pracovná neschopnosť vznikla pred priznaním starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku.

Vybavovanie dôchodku neodkladajte na poslednú chvíľu

Čítaj tu

O priznanie dôchodku nemusia poistenci opätovne žiadať. O priznaní dôchodku od 1. júna 2022 tým poistencom, ktorí o dôchodok už požiadali, ale k 31. máju 2022 poberali náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo nemocenské, rozhodne Sociálna poisťovňa automaticky.

Aký vysoký bude rodičovský dôchodok

Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Zdroj: Socpoist.sk
Foto: Freepik.com

 

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button