DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Kalkulačka na výpočet 13. dôchodku

Vypočítajte si výšku júlovej extra penzie

Už v júli vyplatí Sociálna poisťovňa trinásty dôchodok. Jeho výška sa bude pohybovať od 50 eur pre poberateľov najvyšších dôchodkov až po 300 eur pre dôchodcov s najnižšími penziami. V zásade platí, že výška júlového trinásteho dôchodku bude približne v rovnakej sume, akú dôchodcovia dostali minulý rok v októbri. Pre presný výpočet však najlepšie poslúži on-line kalkulačka, ktorá zohľadňuje aj penzie vyplácané v inej mene.

Sociálna poisťovňa aj v roku 2022 pripravila pre poberateľov dôchodku Kalkulačku na výpočet sumy 13. dôchodku v roku 2022, ktorej použitie je veľmi jednoduché. Poberateľ dôchodku do nej vpíše sumu dôchodku, resp. jednotlivých dôchodkov, ktoré poberá. Po kliknutí na políčko „Vypočítať“ ihneď zistí v akej sume mu patrí 13. dôchodok v roku 2022.

Zvyšovanie dôchodkov v rokoch 2022 a 2023

Čítaj tu

Sumy 13. dôchodku

Maximálna suma 13. dôchodku v roku 2022 bude 300 eur – a dostanú ju poberatelia dôchodku v sume 234,42 eur a nižšie.

Poberateľom dôchodku v rozpätí od 234,43 eur do 928,86 eur sa suma 13. dôchodku bude znižovať až do minimálnej sumy 50,01 eur.

Najnižší 13. dôchodok v sume 50 eur dostanú poberatelia, ktorí poberajú dôchodok od 928,87 eur a vyššie.

13. dôchodok
Najvyššia suma 13. dôchodku je 300 eur a najnižšia 50 eur.

Penzie v cudzej mene

Kalkulačka umožňuje zápis aj v inej mene ako euro, pričom zabezpečí prepočet inej meny na euro (suma dôchodku v eurách sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol). Na prepočet dôchodku z cudziny sa použije referenčný výmenný kurz určený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný 1. mája 2022.

Suma nároku na predčasný dôchodok sa zvýši

Čítaj tu

Automatické vyplatenie

Sociálna poisťovňa vyplatí 13. dôchodok v júli 2022 automaticky, osobitná žiadosť preto nie je potrebná.

Dôchodok vybavíte aj počas PN-ky

Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Zdroj: Socpoist.sk
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button