DôchodokPoradňa

Niektoré minimálne dôchodky sa valorizovať budú

Najmä tie nad hranicou 300 eur

Predbežné ukazovatele avizujú, že dôchodcovská inflácia za I. polrok 2022 bude najmenej 11,04 %. Taká je jej priemerná hodnota za prvých päť mesiacov, avšak dá sa predpokladať, že aj medziročná inflácia za mesiac jún bude podobná, možno dokonca vyššia. Finálna hodnota inflácie za domácnosti dôchodcov, ktorá určí, o koľko sa v januári zvýšia penzie, bude zverejnená v júli.

Najviac sa o valorizáciu dôchodkov zaujímajú poberatelia minimálnych dôchodkov. Začiatkom roku ich medziročné zvyšovanie penzií obišlo, pretože inflácia za domácnosti seniorov za rok 2021 priniesla nárast dávok len o 1,3 %. Budúci rok bude optimistickejší, no zrejme len pre dôchodcov, ktorým bol priznaný dôchodok najmenej na úrovni 302 eur.

Tých s nižšími penziami opäť obíde. Úrady však argumentujú tým, že najnižšie dôchodky sú zo zákona automaticky zdvihnuté na minimálny dôchodok. Ďalším argumentom je, že boli v roku 2020 skokovo navýšené o 50 eur a následne zmrazené až do roku 2032.

Prečo neodporúčajú valorizovať minimálny dôchodok

 Čítaj tu

Aktuálna dôchodcovská inflácia

Podľa Štatistického úradu je dôchodcovská inflácia za prvých päť mesiacov na priemernej úrovni 11,04 %.

Dôchodcovská inflácia I. polrok 2022

Jednotlivé mesiace Výška inflácie v porovnaní za rovnaké obdobie roku 2022
Január 9,1 %
Február 9,6 %
Marec 11,2 %
Apríl 11,8 %
Máj 13,5 %
Jún –*
Priemerná hodnota dôchodcovskej inflácie za päť mesiacov                                                          11,04 % 

*Štatistický údaj o výške inflácie za domácnosti seniorov za mesiac jún 2022 bude zverejnený v polovici júla.

Niektoré minimálne dôchodky sa zvýšia

Za predpokladu, že hodnota medziročnej inflácie za domácnosti dôchodcov sa bude aj v júni pohybovať na svojej priemernej hodnote, možno budúci rok očakávať aj valorizáciu niektorých minimálnych dôchodkov. Týka sa to ale najmä penzií, ktoré pred zvýšením na hodnotu minimálneho dôchodku (334,40 eur) boli beztak vyššie ako 300 eur. Väčšinu najnižších dôchodkov pravdepodobne novoročná valorizácia opäť obíde. Veľa však záleží na poslednom chýbajúcom údaji, a tým je hodnota dôchodcovskej inflácie za mesiac jún 2022, ktorá bude Štatistickým úradom zverejnená v polovici júla.

Valorizácia minimálnych dôchodkov totiž prebieha inak. Nezvyšuje sa hodnota minimálneho dôchodku ako takého, ale skutočná penzia priznaná Sociálnou poisťovňou. Ak je dávka po zvýšení stále nižšia ako minimálny dôchodok, penzia sa nezvýši. Ak je však vyššia, dôchodok sa zvalorizuje.

zvyšovanie minimálnych dôchodkov
Výška minimálnych dôchodkov je zmrazená do roku 2032

Príklady valorizácie min. dôchodku

1.

Výška priznanej penzie
286,00 eur
Valorizácia 11,04 %   + 31,58 eur
Dôchodok po valorizácii            317,57 eur
Priznaný minimálny dôchodok 334,40 eur

Keďže priznaný minimálny starobný dôchodok je vyšší ako penzia po novoročnej valorizácií (2023), tomuto dôchodcovi sa penzia ani s príchodom nového roku nezvýši.

2.

Výška priznanej penzie 300,00 eur
Dôchodok po valorizácii 11,04 %  + 33,12 eur
Dôchodok po valorizácii 333,12 eur
Priznaný minimálny dôchodok 334,40 eur

Ani v tomto prípade si dôchodca januárovou valorizáciou neprilepší, pretože dostáva vyšší dôchodok, ako by mu bol vyšiel po valorizácií, penziu mu teda nezvýšia.

Výška priznanej penzie 305,00 eur
Dôchodok po valorizácii 11,04 %  + 33,67 eur
Dôchodok po valorizácii 338,67 eur
Priznaný minimálny dôchodok 334,40 eur

V tomto prípade sa seniorovi minimálny dôchodok zvýši o 4,27 eura mesačne, keďže suma jeho dôchodku po valorizácií je vyššia ako štátom garantovaný minimálny dôchodok.

Valorizácia minimálnych dôchodkov

 Čítaj tu

Príklady sú len orientačné.

Zvyšovanie dôchodkov v rokoch 2022 a 2023

 Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button