DôchodokPoradňa

Trináste dôchodky navrhujú vyplatiť o pol roka skôr

Opatrenie by malo vykompenzovať nárazové zdražovanie cien v prvom polroku

Mimoriadna valorizácia dôchodkov tak, ako ju navrhuje Jednota dôchodcov Slovenska, nie je zatiaľ legislatívne možná, no koalícia hľadá iné účinné riešenia dopadu vysokých cien na domácnosti seniorov. Ako jediný návrh, ktorým sa aktívne od podnetu JDS zaoberá, je vyplatenie trinástych dôchodkov v polročnom predstihu.

Vyplatiť trináste dôchodky je totiž možné kedykoľvek v priebehu roka. V štátnom rozpočte, schválenom pre rok 2022, sú výdavky na trináste dôchodky v celkovej sume 310 miliónov eur zahrnuté, štátna kasa s nimi preto počíta. Kým v minulosti sa vianočný príspevok vyplácal v decembri, vlani sa pristúpilo k zmene. Zaviedli sa trináste dôchodky, ktoré k seniorom prichádzali už v novembri. Nič preto nebráni tomu, aby boli v aktuálnom roku vyplatené o pol roka skôr.

Mimoriadna valorizácia je možná iba zmenou zákona

Čítaj tu

skoršie vyplatenie trinástych dôchodkov
Zdražovanie cien tovaru a služieb dosiahlo v januári 18-ročné maximum

Skoršie vyplatenie trinástych dôchodkov situáciu nevyrieši

Ekonóm skoršie vyplatenie trinástych dôchodkov dôchodcom schvaľuje. Výrazný nárast cien však tento návrh podľa neho nerieši. Prikláňa sa preto k zmene vzorca, podľa ktorého sa dôchodky zvyšujú.

„Pokiaľ bolo v minulosti zvyšovanie dôchodkov založené na inflácii, tam problém nebol, pretože tá inflácia sa vyvíjala rovnomerne. Teraz došlo k takému náhlemu skokovému nárastu a naozaj to tí dôchodcovia veľmi pocítili. Čiže bolo by vhodné zmeniť ten mechanizmus inflácie tak, aby tá inflácia bola čo najbližšie k tomu reálnemu času,“ hovorí Vladimír Baláž, ekonóm z Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Ako požiadať o dôchodok z II. piliera

Čítaj tu

Podľa predstaviteľky JDS Valérie Pokornej by však bolo najlepším systémovým riešením, keby sa dôchodcovská inflácia počítala za druhý polrok roku 2021 a nie za prvý. Dôchodky by sa tak v januárovej valorizácii zvýšili o 5 percent, namiesto 1,3 percenta.

Text: Alena Kytková
Zdroj: RTVS
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button