DôchodokPoradňa

Mimoriadna valorizácia penzií je možná iba zmenou zákona

Druhou možnosťou je expresné schválenie rodičovského bonusu a jednorazová pomoc

Inflácia dosiahla v januári 2022 18-ročné maximum, čím vzbudila značné obavy najmä na strane dôchodcov, ktorí sa oprávnene obávajú extrémneho nárastu cien za potraviny, služby a energie. Napriek tomu, že nákupný košík seniorov je v rámci všetkých trhových segmentov odlišný od spotrebných návykov rodín s deťmi, je nepochybné, že sa ich zdražovanie priamo dotýka.

Dnešné plánované stretnutie ministra práce M. Krajniaka a predstaviteľky Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) Valérie Pokornej sa odkladá pre pozitívny test ministra. Rokovať mali o dopade inflácie na dôchodcov a taktiež o mimoriadnej valorizácií penzií o 3 percenta s platnosťou od apríla.

Prečo je mimoriadna valorizácia nepravdepodobná

Výška dôchodcovskej inflácie sa počíta v júli, pričom sa analyzuje zvyšovanie cien za celý prvý polrok aktuálneho roka. Následne sa stanoví miera inflácie za hodnotené obdobie a pristúpi sa k prepočítavaniu dôchodkov a k administratívnym prácam. Samotné zvýšenie penzií sa preto udeje plynule k 1. januáru nasledujúceho roka.

Mimoriadna valorizácia dôchodkov tak, ako ju navrhujú predstavitelia JDS, je preto nepravdepodobná. Ak by totiž z dôvodu vysokej inflácie za prvý polrok mimoriadne valorizovali penzie o 3 percenta už v apríli, podľa platného zákona o sociálnom poistení by však z dôvodu tej istej inflácie museli dôchodky valorizovať opäť druhýkrát, a to v januári 2023. Penzie by teda vzrástli v priebehu necelého jedného roka spolu o 10 percent, namiesto predpokladaných siedmych percent, ktoré predstavujú očakávanú mieru inflácie za rok 2022.

Takto pôjdu do dôchodku sporné ročníky po novom

Čítaj tu

zvyšovanie dôchodkov 2022
Mimoriadna valorizácia dôchodkov, tak ako ju žiada JDS, je nevyvážená a bude nutná zmena zákona

Reálnejšia je dvojfázová valorizácia

Do úvahy teda pripadá rozdelenie každoročnej valorizácie na dve časti. Prvá by prebehla zálohovo v predstihu, ešte v roku 2022 ako mimoriadne zvýšenie dôchodkov o žiadané 3 percenta z dôvodu rastu spotrebiteľských cien, čím by sa vyrovnal akútny výkyv v penziách a dôchodcovia by neuviazli v pasci chudoby. Následne by sa v druhom polroku analyzovala skutočná hodnota miery inflácie za prvý polrok, čo by v januári 2023 viedlo k druhej časti valorizácie penzií, avšak zníženej o spomínané 3 percenta.

Dôchodcovská inflácia by sa teda do dôchodkov premietla dvakrát – jedenkrát mimoriadnou valorizáciou ešte v priebehu aktuálneho roka a druhýkrát v januári 2023. Dvojfázovú valorizáciu by však nutne musela sprevádzať aj zmena zákona.

Ďalšou možnosťou, ako dôchodcom vykompenzovať nárast spotrebiteľských cien v predstihu, je schválenie rodičovského bonusu s platnosťou od júna 2022 alebo jednorazová pomoc všetkým dôchodcom, nielen starobným.

Rodičovský bonus plánujú schváliť už v júni

Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button