DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Ako požiadať o dôchodok z 2. piliera

Na jednorazové vyplatenie dôchodku majú nárok iba seniori s penziou vyššou ako 508,90 eur

O starobný dôchodok z 2. piliera môže požiadať každý sporiteľ, ktorý dosiahol dôchodkový vek, vrátane nároku na predčasný dôchodok. V prípade, že seniorovi bol priznaný dôchodok, môže sa so žiadosťou písomne obrátiť na Sociálnu poisťovňu alebo priamo na svoju dôchodcovskú správcovskú spoločnosť (DSS). Ak nie je poberateľom penzie, no vek odchodu do dôchodku dovŕšil, môže sa obrátiť výlučne len na Sociálnu poisťovňu.

V oboch prípadoch dostane ako odpoveď ponukový list platný 30 dní, v ktorom mu oznámia výšku dôchodku ako aj spôsob jeho výplaty.

Ako si vypočítať vek odchodu do dôchodku

Čítaj tu

Doživotný dôchodok

V prípade, ak žiadateľ nasporil v 2. pilieri dostatok finančných prostriedkov na zakúpenie tzv. doživotného dôchodku, bude mu v ponukovom liste ponúknutý. Jedná sa o dôchodok, ktorý bude vyplácaný až do smrti poberateľa spolu s dôchodkom z 1. piliera, teda Sociálnej poisťovne. Jeho výška je stanovená v závislosti od nasporenej sumy.

Príklad: Čerstvá poberateľka starobnej penzie má podľa januárového výpisu z DSS nasporených necelých 4-tisíc eur. Doživotný dôchodok jej preto vychádza na takmer 13 eur mesačne.

II. pilier
Výška doživotného dôchodku sa pohybuje najviac v desiatkach eur

Dočasný dôchodok

Nárok na dočasný dôchodok z 2. piliera vyplácaný po dobu 5, 10 alebo 15 rokov majú iba tí sporitelia, ktorí sa takto vopred dohodli priamo v zmluve s dôchodcovskou správcovskou spoločnosťou.

Dočasný dôchodok však môžu dostať aj tí seniori, ktorých nasporené finančné prostriedky spadajú do kategórie malá nasporená suma, z ktorej nie je možné zakúpiť si doživotný dôchodok. V takom prípade bude penzia vyplácaná v mesačných splátkach po dobu určitú, najviac však vo výške mediánu najnižších mesačných súm doživotného dôchodku, ktorý každoročne určuje Sociálna poisťovňa k 1. januáru. V roku 2022 zostáva na hodnote 14,90 eur, preto výška dočasného dôchodku mesačne nemôže byť vyššia.

Rodičovský bonus by zvýšil dôchodky o desiatky eur

Čítaj tu

Programový výber

Programový výber sa vypláca sporiteľovi na základe dohody, ktorú uzatvoril s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. V tejto dohode sporiteľ určil mesačnú sumu penzie, ktorú chcel mesačne poberať alebo dobu vyplácania dôchodku. Môže však byť vyplatený aj jednorazovo, avšak iba za podmienky, že dôchodca poberá penziu najmenej vo výške referenčnej sumy, ktorá bola pre rok 2022 stanovená na 508,90 eur.

Dôchodky v roku 2022

Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button