DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Vyšší dôchodok – Komu sa oplatí doplatiť si chýbajúce roky?

V roku 2004 boli odvody takmer dvojnásobne nižšie

Riziko nízkeho dôchodku môže v preddôchodkovom veku zachrániť doplatenie si odvodov na starobné poistenie najmä za čas strávený na strednej či vysokej škole, rodičovskej dovolenke alebo v časoch dobrovoľnej alebo nútenej nezamestnanosti. Rovnako ženy, ktoré nepracovali, no starali sa viac rokov o domácnosť, majú takto možnosť zvýšiť si budúcu penziu.

Zákon totiž dovoľuje doplatiť si odvody na starobné poistenie aj spätne, avšak len od 1.1.2004 a vyššie. Oplatí sa najmä tým poistencom, ktorí nemajú dostatočne dlhé obdobie dôchodkového poistenia pre priznanie nároku na dôchodok. V dôchodkovom poistení však platí zásada, že čím vyššie poistné človek počas života odvádzal, tým vyššia penzia ho čaká. Ak má poistenec vysoký priemerný osobný mzdový bod (POMB), čiže zarábal priemernú a vyššiu mzdu, oplatí sa mu doplatiť si za chýbajúce roky odvody najmenej v priemernej výške daného roku. Naopak, ľuďom, ktorým chýbajú najviac dva roky do vyššej sadzby minimálneho dôchodku, postačí doplatenie poistenia z minimálneho vymeriavacieho základu.

Kedy je možné doplatiť si odvody

Zákon o sociálnom poistení umožňuje zaplatiť si poistné na dôchodkové poistenie dodatočne iba v striktne vymedzených prípadoch, a to najskôr od roku 2004 za obdobie, počas ktorého fyzická osoba bola:

  • zaradená do evidencie nezamestnaných,
  • sa sústavne pripravovala na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku,
  • keď mala prerušené poistenie z akéhokoľvek dôvodu, napríklad čerpania pracovného voľna bez náhrady mzdy alebo z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, alebo bola zamestnancom, ktorý si uplatňoval odvodovú úľavu.

Poistné si možno dodatočne zaplatiť najmenej z minimálneho vymeriavacieho základu stanoveného pre kalendárny rok, za ktorý sa poistné dopláca, a to vo výške:

  • 18 % na starobné poistenie,
  • 6 % na invalidné poistenie.
odchod do dôchodku
Pri vyššom POMB sa oplatí doplatiť si aspoň priemerné odvody, rozhodne nie minimálne

Koľko zaplatíte za jednotlivé roky?

Kým výška minimálneho vymeriavacieho základu a z toho odvodených odvodov je pre každý rok stanovená, maximálna hranica ohraničená nie je.

Rok Vymeriavací základ v eurách Mesačné poistné v eurách
2004 224,24 53,81
2005 238,41 57,21
2006 262,64 63,02
2007 286,69 68,80
2008 311,37 74,72
2009 334,36 80,24
2010 361,51 86,76
2011 372,25 89,33
2012 384,50 92,28
2013 393,00 94,32
2014 402,50 96,60
2015 412,00 98,88
2016 429,00 102,96
2017 441,50 105,96
2018 456,00 109,44
2019 477,00 114,48

Text: Alena Kytková
Zdroj: Socpoist.sk
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button