DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Minimálny dôchodok v roku 2022

Garantovaná penzia sa vzťahuje iba na starobný a invalidný dôchodok

Štatút minimálneho dôchodku bol zavedený ešte pred siedmimi rokmi. Dôvodom boli nízke starobné dôchodky, ktoré vychádzali seniorom, ktorí síce odpracovali veľký počet rokov, no ich príjem bol skôr nízky. Mnohí boli preto odkázaní na dávky v hmotnej núdzi. Od roku 2015 sa teda zaviedol takzvaný minimálny dôchodok – zákonom stanovená a garantovaná suma najnižšej možnej penzie v závislosti od odpracovaných rokov. Nárok naň však nemajú všetci žiadatelia.

Minimálny dôchodok je dávka, ktorá je priznaná všetkým starobným a invalidným dôchodcom, ktorých penzia by inak bola pod hranicou štátom garantovanej sumy, a ktorí zároveň spĺňajú všetky ostatné podmienky.

Ako požiadať o dôchodok z II. piliera

Čítaj tu

Výška minimálneho dôchodku v roku 2022

Výška minimálnej penzie závisí najmä od počtu odpracovaných rokov, resp. od počtu rokov kvalifikovaného obdobia, čiže dôchodkového poistenia. Najnižšia suma minimálneho dôchodku je po odpracovaní 30-tich rokov stanovená na sumu 334,30 eur s platnosťou od 1. januára 2021, čo predstavuje 33 percent hrubej priemernej mzdy spred štyroch rokov. Za 31 až 39 odrobených rokov sa minimálny dôchodok zvyšuje o 0,02 násobok životného minima a po odpracovaní 40 a viac rokov o 0,03 násobok.

dôchodok
Minimálny dôchodok je nastavený nad hranicu hmotnej núdze

Suma minimálneho dôchodku od 1. januára 2021

Obdobie dôchodkového poistenia
na účely minimálneho dôchodku v rokoch

Suma minimálneho dôchodku v eurách

30 334,30
31 338,50
32 342,70
33 347,00
34 351,20
35 355,40
36 359,60
37 363,80
38 368,00
39 372,20
40 378,50
41 384,80
42 391,10
43 397,40
44 403,70
45 410,00
46 416,30
47 422,60
48 428,90
49 435,20
50 441,50

Nárok na zvýšenie penzie na minimálny dôchodok má poberateľ

  • starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný starobný dôchodok)
  • alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Vdovský alebo vdovecký dôchodok sa však na výšku minimálneho dôchodku nezvyšujú. Ak zomrie poberateľ penzie zvýšenej na minimálny dôchodok, pozostalostný dôchodok sa bude ďalej určovať z dôchodku bez zvýšenia na jeho zákonom stanovenú minimálnu hodnotu.

Dôchodky v roku 2022

Čítaj tu

Podmienky nároku splní poberateľ dôchodku vtedy, ak:

  • získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia,
  • výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a
  • súčasne požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok. Napríklad poberateľka starobného dôchodku – vdova, musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku.

Popri predčasnej penzii si môžete aj privyrobiť

Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Zdroj: Socpoist.sk
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button