Finančné okienkoPoradňa

Zateplite dom za štátne

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na obnovu domu je za rohom

Pravdepodobne už v septembri vyhlási Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu na obnovu rodinného domu, s výškou dotácie až do 20-tisíc eur. Keďže cieľom plánu obnovy je nastoliť energetickú úsporu rodinných domov starších ako 10 rokov, štát pomôže z fondu zaplatiť najmä výmenu okien, vykurovacích telies, zateplenie plášťu či renováciu strechy.

Od roku 2022 do roku 2026 sa má obnoviť 30-tisíc rodinných domov, pričom rezort na to vyčlenil 528,2 milióna eur. Odhaduje sa, že v prvom roku sa dotácia pridelí približne 4-tisícom žiadateľov. Aj keď podmienky nároku ešte stále nie sú presne zadefinované, momentálne z nich vypadla potreba trvalého bydliska na adrese, na ktorú bude žiadosť vedená.

Priemerného dôchodcu 14. dôchodok nezáchrani

 Čítaj tu

Najmä tri podmienky

Pred tým, ako žiadateľ začne vôbec uvažovať o podaní žiadosti, by si mal zodpovedať, či spadá do kategórie „oprávnený žiadateľ“ a jeho nehnuteľnosť spĺňa podmienky typu „oprávnený rodinný dom“. V neposlednom rade záleží na tom, či sa obnovou domu dosiahne požadovaná energetická úspora.

Oprávnený žiadateľ

  • Oprávneným žiadateľom je fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu na základe listu vlastníctva. V prípade viacerých vlastníkov bude žiadateľom osoba disponujúca súhlasom všetkých spoluvlastníkov.

Oprávnený rodinný dom

  • Z plánu obnovy bude možné podporiť nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva ako „rodinný dom“ a zároveň bude potrebné, aby bola nehnuteľnosť zatriedená odborne spôsobilou osobou pri spracovaní projektovej dokumentácie, resp. energetického certifikátu, do kategórie „rodinný dom“ v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z.
  • Počet bytových jednotiek by v zmysle legislatívy nemal prekročiť číslo 3, pretože by už išlo o bytový a nie o rodinný dom.
  • Rodinný dom musí byť starší ako 10 rokov, a teda kolaudáciou prešiel najneskôr v roku 2013.

Oprávnené náklady

Nárok na dotáciu z plánu obnovy rodinných domov majú tí, ktorí renováciou dosiahnu úsporu primárnej energie v rozpätí 30 – 60 percent. Tak významnú úsporu zabezpečí najmä výmena okien, zateplenie obvodového či strešného plášťa a podláh, výmena starých energetických zdrojov za nové, resp. ich inštalácia. Nárok zahŕňa aj solárne kolektory, fotovoltiku, rekuperáciu, či výmenu vykurovacích telies.

Čo presne možno financovať z plánu obnovy

 Čítaj tu

dotácia na zateplenie domu
Podmienkou na príspevok je celková energetická úspora domu medzi 30 – 60 percent

Dve skupiny žiadateľov a tepelná úspora v praxi

Štát sa po novom rozhodol rozdeliť žiadateľov do dvoch skupín, pričom jednej poskytne príspevok až do výšky 95 percent z ceny všetkých nákladov a druhej pomôže financovať renováciu maximálne do výšky 60 percent oprávnených nákladov:

  1. sociálne alebo zdravotne znevýhodnená skupina prijímateľov, kde intenzita pomoci môže dosiahnuť až 95 percent z celkovej ceny obnovy domu.

Predpokladaná úspora primárnej energie po obnove domu s príspevkom na rodinný dom na úrovni 95 percent je nasledovná – zateplenie strechy predstavuje 10 percent úspory, obnova obvodového plášťa prinesie úsporu vo výške 15 percent a obnova okien až 20 percent. Celková energetická úspora po realizácií opatrení je tak na úrovni 45 percent.

  1. štandardná skupina prijímateľov, kde je intenzita pomoci maximálne 60-percentná. Potenciálni žiadatelia musia zároveň splniť podmienky poskytnutia prostriedkov.

Predpokladaná úspora primárnej energie po obnove domu s príspevkom na rodinný dom vo výške 60 percent sa môže pohybovať medzi celkovou energetickou úsporou po realizácií opatrení od 30 do 60 percent.

Úspora primárnej energie po obnove domu s príspevkom na rodinný dom vo výške 60 percent a úsporou nad 60 percent je nasledovná: zateplenie strechy zabezpečí úsporu vo výške 10 percent, obnova obvodového plášťa 22 percent, obnova okien až 29 percent. Celková energetická úspora po realizácií opatrení je tak 61 percent.

2023: Valorizácia minimálnych dôchodkov

 Čítaj tu

Kde pomôžu so žiadosťou

Predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov bude možné prioritne on-line prostredníctvom internetového portálu Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP).

Alternatívou bude podanie žiadosti osobne v regionálnej kancelárii, kde pracovníci SAŽP žiadateľovi so zadaním žiadosti do internetového portálu pomôžu. SAŽP ich v rámci Slovenska plánuje zriadiť desať, z toho osem v krajských mestách. Ich adresy budú postupne zverejnené súbežne s ich zriadením.

Text: Alena Kytková
Zdroj: Obnovdom.sk
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button