DôchodokPoradňa

Rodičovský bonus: Pravdivý príbeh o slovenských dôchodkoch

Rozdiel medzi penziou matky a bezdetnej ženy môže byť aj viac ako 200 eur

Ešte začiatkom apríla schválila vláda návrh na zavedenie takzvaného rodičovského dôchodku. Jedná sa o extra penziu – ďalšiu dávku, vyplácanú k už existujúcemu dôchodku, vo výške od 9,35 do 21 eur za jedno dieťa, na ktorú budú mať nárok iba poberatelia starobného a predčasného starobného dôchodku, ktorí vychovali deti. Zákon nevynecháva ani pestúnov a osvojiteľov. Rodičovský dôchodok by mali začať vyplácať od januára 2023.

 

Návrh novely zákona o sociálnom poistení prešiel do druhého čítania, ktoré sa uskutoční v septembri, no ministerstvo ku dňu rodičov započalo širšiu informačnú kampaň s názvom „Pravdivý príbeh o slovenských dôchodkoch“, v ktorej vysvetľuje, prečo je rodičovský bonus dôležitý a ako pomôže zrovnoprávniť výšku dôchodku bezdetných seniorov a dôchodcov – rodičov.

Na september presunuli rodičovský bonus, dôchodkový vek aj penziu po 40. rokoch

 Čítaj tu

Porovnanie dôchodkov

Plánovaná zmena vo vyplácaní dôchodkov sa opiera o fakt, že dve ženy s rovnakým zamestnaním a rovnakou mzdou majú po 30. odpracovaných rokoch rozdielnu výšku starobného dôchodku, v závislosti od počtu detí, ktoré vychovali. Bezdetnej žene úrady schvália za rovnakých podmienok penziu vo výške 712 eur, kým dôchodkyni – matke s dvomi deťmi – dajú o 80 eur menej. V prípade viacerých detí však výška starobného dôchodku matky – seniorky viditeľne klesá. Problém nižšej penzie totiž vzniká práve za kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia, počas ktorého je matka na rodičovskej dovolenke. Do odpracovaných rokov sa uvedené obdobie síce počíta, no výška odvodov je minimálna.

Dve ženy, rovnaké zamestnanie, identická mzda, rôzny počet vychovaných detí
Status ženy Výška starobného dôchodku v eur
Bezdetná žena 712
Dve deti 632
Tri deti 528
Štyri a viac detí 466

*MPSVaR

Rodičovský bonus pomôže

Prioritou rezortu práce v septembrovom hlasovaní je preto zavedenie rodičovského bonusu a odstránenie nespravodlivosti pri vyplácaní dôchodkov rodičov, ktorí vychovali deti a práve za toto obdobie majú dokázateľne krátenú výšku dôchodku. Pomoc vo forme rodičovského bonusu totiž dokáže zmierniť nerovnováhu a umožni pracujúcim deťom prispieť na dôchodok svojich rodičov.

Výška rodičovského bonusu

Každý pracujúci bude mať od januára možnosť presunúť v prospech dôchodku svojich rodičov 1,5 %  (matke) + 1,5 % (otcovi) zo svojich zaplatených odvodov. Rodičovský bonus nezvýši samotnú výšku odvodov a zároveň nebude mať vplyv ani na výšku budúceho dôchodku detí. Jeho výška sa však bude odvíjať od hrubej mzdy potomkov. Najviac dostanú seniori, ktorých deti pred dvomi rokmi zarábali 1,2 násobok priemernej mzdy a najmenej tí, ktorých deti pracovali v roku 2021 za minimálnu mzdu.

Komu vznikne nárok na rodičovský dôchodok?

 Čítaj tu

Priemerný rodičovský bonus

Pri priemernej mzde, ktorá vlani dosiahla hranicu 1171 eur, by to znamenalo nárast dôchodkovej dávky o takmer 18 eur mesačne na každého rodiča. Pri dvoch vychovaných deťoch sa rodičovský dôchodok zdvojnásobí a dôchodcovi zdvihne penziu o viac ako 35 eur.

Najnižší rodičovský bonus

Naopak, rodičia v dôchodkovom veku, ktorých dieťa zarábalo v roku 2021 minimálnu mzdu, a teda 623 eur, môžu počítať s nižším rodičovským dôchodkom, a to vo výške najmenej 9,35 eur.

Najvyšší rodičovský bonus

Vláda však vo svojom návrhu určila tiež strop na maximálnu možnú výšku rodičovského dôchodku. Ten sa má počítať najviac z 1,2–násobku priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Pri jej hodnote za rok 2021 (1171 eur) by teda maximálny rodičovský dôchodok pre jedného seniora a za jedno dieťa mal byť nanajvýš 21 eur.

Zvyšovanie dôchodkov 2022 a 2023

 Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Zdroj: MPSVaR, Rodicovskybonus.sk
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button