Finančné okienkoPoradňaSociálna poisťovňa

13. dôchodok vyplatia už v novembri

Sumy oproti vlaňajšku zostávajú nezmenené

Takmer 1,4 milióna poberateľov dôchodkových dávok dostane už v novembrovom výplatnom termíne takzvaný trinásty dôchodok. Jedná sa o príspevok, ktorého minimálna výška bude 50 eur a maximálna 300 eur, v závislosti od priznaného dôchodku. Stále sa však nejedná o plnohodnotnú trinástu penziu, no kompetentní sľubujú, že túto tému vytiahnu na stôl ešte tento rok.

Rovnako, ako vlani, aj tento rok platí, že čím nižší dôchodok, tým vyššie prilepšenie pred Vianocami. Nezmenený zostane aj spôsob jeho vyplatenia. Dôchodcom, ktorým penziu doručuje pošta, dostanú príspevok v hotovosti spolu s novembrovým dôchodkom, ostatným bude preposlaný bezhotovostne na bankový účet. O príspevok nie je nutné požiadať.

Zmenou zákona vznikol mnohým nárok na predčasný dôchodok

Čítaj tu

S akou sumou možno počítať?

Najvyššiu sumu – 300 eur – dostanú všetci penzisti, ktorých dôchodková dávka neprevyšuje sumu životného minima, to znamená tí, ktorí dostávajú dôchodok vo výške 218,06 eur a menej.

Naopak, dôchodcovia, ktorých dôchodok je 912,60 eur a viac, dostanú tento rok najnižšiu možnú sumu trinásteho dôchodku, a to presne 50 eur.

Výška 13. dôchodku pri vybranej sume poberanej penzie

Výška dôchodku v eur 13. dôchodok v eur
204,70 300,00
224,80 297,60
278,90 278,10
235,10 261,50
389,90 238,10
438,50 228,60
461,20 212,50
555,30 178,60
658,50 141,50
795,50 92,10
852,90 71,50
912,60 50,00

Súbeh dôchodkov

Prípade, že penzista poberá viacero dôchodkov súčasne, ovplyvní to aj výšku priznaného vianočného príspevku. Poberatelia napríklad vdovskej a starobnej penzie (či inej kombinácie pri súbehu dôchodkov) nedostanú dva vianočné príspevky. Sociálna poisťovňa obe vyplácané sumy sčíta a na základe výsledku prizná poberateľovi len jeden 13. dôchodok v príslušnej výške.

vianočný príspevok 2021
Najvyššia suma 13. dôchodku zostala nezmenená. Najviac si teda dôchodcovia prilepšia o 300 eur.

Príklad:

Žena na predčasnom starobnom dôchodku dostáva mesačne penziu vo výške 315,90 eur. K tomu však po manželovi poberá vdovský dôchodok v sume 247,40 eur. Spolu po sčítaní oboch vyjde ako základ na určenie 13. dôchodku číslo 563,30 eur. K tomu prislúchajúci vianočný príspevok bude teda vo výške 175,70 eur.

Vyššie dôchodky pre matky?

Čítaj tu

Nárok majú všetci dôchodcovia

Trinásty dôchodok bude aj tento rok vyplatený všetkým poberateľom penzijných dávok, to znamená poberateľom starobného, predčasného starobného, invalidného, výsluhového, vdovského a vdoveckého dôchodku. Týka sa tak isto aj dôchodcov, ktorým pripadne na november 2021 nárok na výplatu tzv. sociálneho dôchodku.

Text: Alena Kytková
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button