Finančné okienkoPoradňaSociálna poisťovňa

Aké zmeny dôchodkov sa chystajú?

Politici sa nevedia dohodnúť, ako budú dôchodky riešiť

Ako budú dôchodky vyzerať a kto bude mať nárok na aký dôchodok? Za akých podmienok sa bude môcť odísť do predčasného dôchodku? Ako sa bude vyvíjať dôchodkový vek a na čo bude naviazaný? Budú sa vyplácať 13. dôchodky? Prečo je na „pretrase“ dňa rodičovský bonus? Ako sa vyrieši znevýhodnenie žien, ktoré vychovávali deti? Na tieto a množstvo ďalších otázok hľadajú politici odpovede a nevedia sa dohodnúť. Zatiaľ.

Jedným z návrhov je, že dôchodkový vek sa má meniť na základe automatu. To znamená, že do vzorca na výpočet dôchodkového veku bude vstupovať nový parameter a to, vývoj strednej dĺžky života. Ak bude rásť stredná dĺžka života, bude sa posúvať aj vek odchodu do dôchodku.

Zmenou zákona vznikol mnohým nárok na predčasný dôchodok

Čítaj tu

Možnosť odísť do predčasného dôchodku

Za akých podmienok a kedy bude možné odísť do predčasného dôchodku je stále otvorená otázka. Panuje však zhoda, že by to malo byť po získaní 40 rokov dôchodkového poistenia.

Jedni riešia zásluhovosť, druhí rodičovský bonus

Pre udržateľnosť systém navrhujú liberálnejší politici prihliadať na zásluhovosť. Kto si koľko zaplatí na odvodoch počas svojho života, z toľkej sumy sa mu bude dôchodok počítať. Iní oponujú a kladú dôraz na spolupatričnosť a navrhujú zriadiť rodičovský bonus.

Ako by sa mal počítať rodičovský bonus

S myšlienkou prišlo Ministerstvo práce. Rodičovský bonus plánuje vypočítavať z hrubej mzdy zamestnanca. Predstavme si dieťa, ktoré je zamestnané a bude prispievať svojim rodičom vo výške 2,5 percenta zo svojej hrubej mzdy každému z rodičov, čím im zvýši dôchodok. Ak by takýto návrh prešiel, tak rodičia by boli priamo naviazaný na výšku hrubej mzdy svojich potomkov.

Prvý aj druhý dôchodkový pilier majú byť povinné

Ďalší návrh počíta s tým, že tak ako doterajší prvý pilier, ktorý predstavuje Sociálna poisťovňa, by mal byť aj druhý pilier, ktorý v súčasnosti tvoria dôchodcovské správcovské spoločnosti, povinný. Tretí pilier ostane aj do budúcnosti, podľa návrhov, dobrovoľný.

 

Vyššie dôchodky pre matky?

Čítaj tu

Zmeny navrhované v dôchodkoch

  • dôchodkový strop 64 rokov sa má definitívne zrušiť
  • dôchodkový vek sa plánuje naviazať na strednú dĺžku života
  • ženám by sa mal vek odchodu do dôchodku skracovať o šesť mesiacov za každé vychované dieťa, najviac však o 18 mesiacov
  • navrhuje sa zaviesť individuálny odchod do dôchodku – do penzie bude môcť odísť každý, kto pracoval aspoň 40 rokov – do tohto obdobia sa bude počítať aj niektoré obdobie na úrade práce či štúdium
  • počíta sa aj s tým, že za každý mesiac skoršieho odchodu do dôchodku sa dôchodok skráti o 0,3 percenta
  • zmeny sa majú týkať poistencov narodených po roku 1966

Text: ŽivotSeniora
Foto: Freepik.com
Zdroj: čas.sk

Ukázať viac

Váš Život Seniora

Napíšte nám na info@zivotseniora.sk alebo zavolajte na: 0907 723 203. Hľadáme šikovné dopisovateľky a šikovných dopisovateľov. Ozvite sa!

Súvisiace články

Back to top button