PoradňaRôzneVšeobecnéZdravie

Ak to pacient potrebuje, zdravotník ho ošetrí v domácom prostredí

Domácu starostlivosť pre dočasne či trvalo imobilných pacientov hradí zdravotná poisťovňa

Komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť z času načas potrebujú aj pacienti – seniori, ktorí síce nie sú dlhodobo chorí, no prekonávajú náhle či krátkodobé ochorenie, ktoré im znemožňuje dostaviť sa na ošetrenie do zdravotného strediska. Vtedy pripadá do úvahy ošetrovanie zdravotníkmi, ktorí prichádzajú za pacientom domov dovtedy, kým sa mu zdravotný stav nezlepší. Domáca opatera je buď úplne alebo čiastočne hradená zdravotnou poisťovňou. Netreba si ju však mýliť s opatrovateľskou službou.

V domácom prostredí je dnes možné ošetrovať pooperačné stavy, náhle zhoršenie zdravia, či vykonávať rehabilitácie po úrazoch, a to všetko s úhradou z verejného zdravotníctva. Jedinou podmienkou je dočasná alebo trvalá imobilita pacienta, ktorá mu znemožňuje prísť do nemocnice po vlastných.

Vyššie dôchodky pre matky?

Čítaj tu

S čím pomôže mobilná zdravotná sestra?

Kvalifikované sestry prichádzajú za pacientom niekoľkokrát týždenne, no výnimkou nebýva ani každodenná starostlivosť, ak to zdravotný stav vyžaduje. Mobilní zdravotníci zabezpečujú okrem opatery aj odbery krvi, moču či výterov z hrdla, merajú tlak, teplotu alebo pulz. Pomáhajú tiež diabetikom s nácvikom podávania inzulínu, no pomôžu aj s telesnou výchovou. Najčastejšie však vykonávajú:

 • ošetrovanie rán, preležanín a vredov predkolenia,
 • preväzy rán,
 • ošetrovanie stómií,
 • podávanie injekcií a infúzií,
 • starostlivosť o centrálny venózny katéter alebo venóznu linku,
 • starostlivosť o epidurálny katéter,
 • starostlivosť o sondu a výživu pacienta sondou,
 • starostlivosť o ezotracheálnu, nasotracheálnu a tracheostomickú kanylu,
 • cievkovanie (len ženy)
 • či starostlivosť o močový katéter.

Okrem sestier navštevujú domácnosti aj fyzioterapeuti so špeciálnym vzdelaním. K ich základným výkonom patrí najčastejšie individuálna liečebná telesná výchova zameraná na zvýšenie svalovej sily a zlepšenie rozsahu pohybov, liečba porúch centrálneho a periférneho systému, no vykonávajú tiež mäkké a mobilizačné techniky na chrbtici, periférnych kĺboch alebo svaloch. Výnimkou nie je ani individuálna dychová gymnastika, nácvik kontinencie alebo akákoľvek iná cielená a odborná inštruktáž.

domáca rehabilitácia
Zdravotné sestry prichádzajú za imobilným pacientom priamo domov

Komu je domáce ošetrenie indikované?

Domáca ošetrovateľská starostlivosť je určená všetkým dočasne alebo trvalo imobilným pacientom, ktorí potrebujú odbornú ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť, no nemôžu samostatne chodiť na ošetrenia. Väčšina pacientov býva chronicky chorých, no lekári ho môžu predpísať aj tým, ktorí aktuálne prekonávajú krátkodobé či náhle ochorenie.

Nárok majú aj pacienti po prepustení z nemocnice, po operáciách, prípadne po zákrokoch v rámci jednodňovej chirurgie, ktoré vyžadujú následnú ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť.

Najnižšie dôchodky sa novoročnej valorizácie nedočkajú

Čítaj tu

Ako a kde požiadať o starostlivosť?

Domáca ošetrovateľská a rehabilitačná starostlivosť sa poskytuje na návrh lekára. V prípade, že si pacient nárokuje na úhradu zo zdravotného poistenia, musí domáce ošetrovanie písomne navrhnúť všeobecný lekár (alebo ošetrujúci z nemocnice). Domácu liečebnú rehabilitáciu alebo fyzioterapiu zas predpisuje rehabilitačný lekár. Zvyčajne sa domáca opatera poskytuje na šesť mesiacov, no je možné lehoty rovnako skrátiť, ako aj predĺžiť.

Ak má dočasne alebo trvalo imobilný pacient záujem o domáce ošetrovanie,

 1. je potrebné obrátiť sa na Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) v ľubovoľnom zdravotníckom zariadení, kde pacient, resp. rodinný príslušník získa podrobné informácie.
 2. K žiadosti treba doložiť zdravotnú dokumentáciu a odporúčanie ošetrujúceho lekára.
 3. Agentúrna sestra následne navštívi pacienta a podá návrh na domáce ošetrovanie, prípadne rehabilitáciu, do zdravotnej poisťovne.
 4. Žiadosť nakoniec posúdi a schváli revízny lekár.

V prípade, že pacient nemá záujem, alebo nárok na úhradu výdavkov spojených s domácim ošetrovaním zdravotnou poisťovňou, nepotrebuje odporúčanie od lekára. Opateru je možné si v plnom rozsahu uhradiť individuálne.

13. dôchodok vyplatia už v novembri

Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Zdroj: Npz.sk
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button