DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Najnižšie dôchodky sa novoročnej valorizácie nedočkajú

Štát nechá nízkopríjmových seniorov ešte viac schudobnieť

Od roku 2017 bolo samozrejmosťou, že sa výška starobných dôchodkov každoročne valorizovala buď o pevnú čiastku, ktorá predstavovala navýšenie o 2 % z priemernej mesačnej sumy daného dôchodku vykázanej k 30. júnu aktuálneho roku, alebo o tzv. dôchodcovskú infláciu, ktorá v roku 2021 predstavovala 2,6%.

Kým začiatkom roku 2021 mal každý poberateľ starobného dôchodku garantovaný nárast dávky najmenej o 9,40 eur, v budúcom roku to bude inak. Od januára sa totiž budú dôchodkové dávky valorizovať len o dôchodcovskú infláciu, čo predstavuje ich zvýšenie o 1,3%. Dôchodca, ktorý poberá penziu vo výške 427 eur, si tak začiatkom roku 2021 prilepšil o garantovaných 9,40 eur. No v roku 2022 môže očakávať navýšenie len o 6,07 eur (1,3 %). Namiesto predpokladaných 436,40 dostane po Novom roku iba niečo viac ako 433 eur.

13. dôchodok vyplatia už v novembri

Čítaj tu

Najchudobnejší nedostanú nič

Horšie sú na tom najnižšie dôchodky, ktoré ani po valorizácií nedosiahnu výšku minimálneho dôchodku, a teda ich žiadny povianočný nárast nečaká. Týka sa to najmä seniorov, ktorým bola vypočítaná dôchodková dávka nižšia ako je zákonom stanovený minimálny dôchodok – 334,30 eur. V ich prípade bude totiž najprv valorizovaná priznaná dôchodková dávka, napr. 280 eur mesačne. Tá sa následne zvýši o dôchodcovskú infláciu, čo predstavuje nárast o 3,64 eur. Stále to však bude menej ako štátom garantovaný minimálny dôchodok, čo bude znamenať, že dôchodcovia s takto nízkymi penziami nedostanú v januári 2022 na prilepšenie od štátu ani euro.

Ich dôchodkov sa valorizácia takpovediac nedotkne a pevná garantovaná čiastka, ktorá im ešte pred rokom zaručovala navýšenie penzie – bude definitívne zrušená. Treba však pripomenúť, že medziročný nárast spotrebiteľských cien sa v budúcom roku odhaduje na 3 %, čím najchudobnejší seniori ešte viac schudobnejú. Za svoju penziu si nebudú môcť dovoliť kúpiť toľko, čo v roku 2021, o predpokladanom náraste cien energií nehovoriac.

zvyšovanie dôchodkov rok 2022
Pevná garantovaná valorizačná suma pre najnižšie dochodky bola pre rok 2022 definitívne zrušená

Starobný dôchodok môže byť priznaný až tri roky spätne

Čítaj tu

Výpočet valorizovaného dôchodku

Ako sa konkrétnemu seniorovi zvýši dôchodok od januára 2022, si môže každý vypočítať na základe svojej individuálnej situácie. Zvyšovať sa budú jednotne všetky starobné penzie o 1,3%. Valorizácia sa nebude týkať vdovských, vdoveckých a pozostalostných dôchodkov ani penzijných dávok, ktoré boli priznané či zvýšené začiatkom roku 2022.

Výška poberaného dôchodku Novoročná valorizácia 1,3 % Výška dôchodku od 1.1.2022
270 3,60 273,60
290 3,80 293,80
310 4,10 314,10
340 4,50 344,50
350 4,60 354,60
400 5,20 405,20
430 5,60 435,60
460 6,00 466,00
500 6,50 506,50
520 6,80 526,80
550 7,20 557,20
580 7,60 587,60
600 7,80 607,80
640 8,40 648,40
680 8,90 688,90

Zmenou zákona vznikol mnohým nárok na predčasný dôchodok

Čítaj tu

Dôchodcovská inflácia v skratke

Od januára budúceho roka sa zvýšia starobné dôchodky o takzvanú dôchodcovskú infláciu, ktorá predstavuje percento medziročného nárastu cien za domácnosti seniorov podľa ich nákupného správania. Tento údaj zverejňuje Štatistický úrad Slovenskej republiky vždy za obdobie prvého polroka daného kalendárneho roka. Následne sa penzia zvýši o dané percento z celkovej výšky dôchodku. Tento rok je inflácia za domácnosti seniorov na úrovni 1,30 %, čo je dôvod, prečo sa starobné penzie zvýšia presne o rovnaké percento.

Text: Alena Kytková
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button