DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Ako požiadať o predčasný dôchodok? Podmienky

Pri podaní žiadosti o predčasný dôchodok nemôžete byť zamestnaný

Poistenec, ktorý odchádza do predčasného starobného dôchodku:

  • musí byť dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov
  • do dovŕšenia dôchodkového veku mu môžu chýbať najviac 2 roky
  • suma predčasného starobného dôchodku musí byť vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima.

Predčasný dôchodok a II. pilier

Ak tento poistenec získal aj obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení, súčet súm predčasného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku z II. piliera musí byť vyšší ako 1,2 násobok sumy životného minima.

Spísanie žiadosti o predčasný dôchodok

Ku dňu spísania žiadosti o predčasný starobný dôchodok nemôže byť žiadateľ povinne dôchodkovo poistený, t. j.:

  • nemôže byť zamestnaný,
  • nemôže vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť,
  • nemôže vykonávať pracovnú činnosť v niektorom pracovno-právnom vzťahu mimo pracovného pomeru (napr. dohoda).

V januári 2019 Sociálna poisťovňa vyplácala takmer 14 600 predčasných starobných dôchodkov, priemerná výška bola 422 eur.

Komu sa oplatí odísť do predčasného dôchodku?

Čítaj tu

Koho sa týkajú zmeny dôchodkového veku od roku 2019?

Čítaj tu

Text: Život seniora
Foto: 123rf.com
Zdroj: Sociálna poisťovňa – socpoist

Ukázať viac

Váš Život Seniora

Napíšte nám na info@zivotseniora.sk alebo zavolajte na: 0907 723 203. Hľadáme šikovné dopisovateľky a šikovných dopisovateľov. Ozvite sa!

Súvisiace články

Back to top button