DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Môžem pracovať na dohodu a poberať predčasný dôchodok?

Za akých podmienok si môže poberateľ predčasného dôchodku prilepšiť prácou na dohodu

Sociálna poisťovňa upozorňuje žiadateľov o predčasný starobný dôchodok, že v čase spisovania žiadosti o tento druh dôchodkovej dávky nemôžu pracovať – teda nemôžu byť dôchodkovo poistení.

Platí to pre prácu:

  • v trvalom pracovnom pomere,
  • pre akúkoľvek formu dohody,
  • podnikanie ako samostatne zárobkovo činnej osoby.

V čase podávania žiadosti teda budúci predčasný starobný dôchodca nemôže pracovať ani na dohodu s odvodovou úľavou s príjmom do 200 eur mesačne, lebo túto úľavu si môže uplatniť iba dôchodca.

Sociálna poisťovňa predčasný dôchodok už uznala

Ak ale už Sociálna poisťovňa predčasný dôchodok priznala a poistenec ho poberá, môže začať pracovať na dohodu s odvodovou úľavou do 200 eur mesačne bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa výplatu predčasného starobného dôchodku zastavila.

Príjem z dohody nad 2 400 eur ročne

Môže teda poberať predčasný starobný dôchodok a zároveň aj pracovať na dohodu. Ak však príjem z takejto dohody za kalendárny rok presiahne 2 400 eur, Sociálna poisťovňa mu v zmysle zákona zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku a v ďalšom kalendárnom roku výplatu v januári obnoví a zúčtuje.

Je možný súbeh dôchodku a PN-ky?

Čítaj tu

Práca na dve a viac dohôd

Ak by však takýto poberateľ dôchodku vykonával činnosť na základe dvoch alebo viacerých dohôd, a len jedna z nich by bola dohoda s odvodovou úľavou, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku mu zanikne automaticky.

Jediná výnimka ako poberať dôchodok a pracovať na dohodu

Zákon totiž vo všeobecnosti neumožňuje pracovať (mať dôchodkové poistenie) a zároveň poberať predčasný starobný dôchodok a jedinou výnimkou je v prípade predčasného starobného dôchodku práve práca na dohodu s odvodovou úľavou s príjmom do 200 eur mesačne.

Komu sa oplatí odísť do predčasného dôchodku?

Čítaj tu

Text: Život seniora
Foto: 123rf.com
Zdroj: Sociálna poisťovňa – socpoist

Ukázať viac

Váš Život Seniora

Napíšte nám na info@zivotseniora.sk alebo zavolajte na: 0907 723 203. Hľadáme šikovné dopisovateľky a šikovných dopisovateľov. Ozvite sa!

Súvisiace články

Back to top button