PoradňaSociálna poisťovňa

Ako si vypočítať vek odchodu do dôchodku

Pomôže aj on-line kalkulačka

Od januára 2021 vstúpil do platnosti novelizovaný zákon o Sociálnom poistení, ktorý zmenil vek odchodu do dôchodku. Už viac ako rok ho definuje presná tabuľka zakotvená v zákone, ktorá posiela ľudí do penzie na základe dátumu narodenia, pohlavia a počtu vychovaných detí.

V roku 2022 sa vek odchodu do starobného dôchodku nemení a v platnosti zostávajú aj všetky zákonom stanovené podmienky potrebné na jeho schválenie. Od dôchodkového veku sa odvíja tiež nárok na predčasný starobný dôchodok.

Takto pôjdu do penzie ročníky 1957 – 1965

Čítaj tu

Dôchodkový vek definuje tabuľka

Presný vek odchodu do dôchodku sa dá jednoducho vypočítať pomocou tabuľky, ktorá ho stanovuje. Je nutné zohľadniť pohlavie, dátum narodenia aj počet vychovaných detí.

Rok narodenia Muž Žena Žena (1 dieťa) Žena (2 deti) Žena (3 alebo 4 deti)  Žena (5 a viac detí)
1956 62r139dní 62r 139 dní 62r 139 dní 61r 59r 3 m 57r 6m
1957 62r 6m 62r 6m 62r 61r 6m 60r 58r 3m
1958 62r 8m 62r 8m 62r 2m 61r 8m 60r 9m 59r
1959 62r 10m 62r 10m 62r 4m 61r 10m 61r 4m 59r 9m
1960 63r 63r 62r 6m 62r 61r 6m 60r 6m
1961 63r 2m 63r 2m 62r 8m 62r 2m 61r 8m 61r 3m
1962 63r 4m 63r 4m 62r 10m 62r 4m 61r 10m 61r 7m
1963 63r 6m 63r 6m 63r 62r 6m 62r 61r 11m
1964 63r 8m 63r 8m 63r 2m 62r 8m 62r 2m 62r 2m
1965 63r 10m 63r 10m 63r 4m 62r 10m 62r 4m 62r 4m
dôchodkový vek
Vek odchodu do dôchodku stanovuje zákon, ktorý nadobudol platnosť od januára 2021 a je v platnosti aj v roku 2022

Vek odchodu do predčasného starobného dôchodku

Od veku odchodu do starobného dôchodku sa odvíja aj presný vek, kedy možno odísť do starobného dôchodku. Jednou z podmienok jeho priznania, je, že poistencovi do riadnej penzie chýba najviac 24 mesiacov, čiže nie viac ako dva roky.

Všetky podmienky nároku na predčasnú penziu

  • byť dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov,
  • suma vypočítaného predčasného starobného dôchodku musí byť vyššia ako 261,672 eur, čo predstavuje 1,2 násobok sumy životného minima, platného do 30. júna 2022,
  • poistencovi do riadneho dôchodku chýba najviac 24 mesiacov.

Ako požiadať o predčasný dôchodok?

Čítaj tu

Pomôže online kalkulačka dôchodkového veku

Všetkým budúcim dôchodcom, ktorí váhajú pri výpočte dôchodkového veku, je k dispozícii on-line kalkulačka, ktorá proces rátania značne urýchľuje. Na prvý pohľad však môže pôsobiť zložito. Okrem osobných vstupných údajov totiž vyžaduje aj údaje o vychovaných deťoch. Za začiatok starostlivosti sa považuje dátum narodenia dieťaťa, za skončenie starostlivosti buď dátum dovŕšenia dospelosti alebo ukončenie vysokoškolského štúdia. Po ich zadaní je potrebné údaje potvrdiť tlačitkom „pridať“ a pokračovať rovnakým spôsobom pri každom ďalšom dieťati.

Komu sa oplatí odísť do predčasného dôchodku?

Čítaj tu

Po vyskúšaní možno konštatovať, že vylepšená on-line kalkulačka funguje bezchybne a na počkanie stanoví presný dátum nároku na odchod do starobného dôchodku. Zohľadňuje tiež dôchodkový vek sporných ročníkov 1957 až 1965.

Text: Alena Kytková
Zdroj: Socpoist.sk
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button