PoradňaSociálna poisťovňa

Odvodová úľava v roku 2022

Nárok na ňu vzniká až po priznaní dôchodku, nikdy nie skôr

Dôchodcovia, ktorí pracujú na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, si aj v roku 2022 môžu naďalej uplatňovať odvodovú úľavu. Do roku 2018 táto možnosť platila iba pre študentov. Zavedením zmeny v zákone o sociálnom poistení však vznikol nárok na odvodovú úľavu z príjmu vo výške najviac 200 eur mesačne aj pracujúcim dôchodcom.

Odvodovú úľavu si však dôchodcovia môžu uplatniť až po priznaní starobného, resp. iného dôchodku. Mnohí seniori ale o ňu požiadajú zamestnávateľa ihneď po podaní žiadosti o odchod do penzie. Vtedy však na ňu ešte nemajú právny nárok.

Nezabudnite využiť zubný benefit

Čítaj tu

Odvodová úľava v roku 2022

Odvodová úľava znamená, že senior pracujúci na dohodu o vykonaní práce alebo na dohodu o pracovnej činnosti, nemusí odvádzať povinné dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne, ak jeho mesačný príjem nepresiahne sumu:

  • 200 eur.

Ak je však mesačný príjem dôchodcu – dohodára vyšší ako 200 eur, poistné na dôchodkové poistenie podľa zákona platiť musí, no iba z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a oslobodenou sumou vo výške spomenutých 200 eur.

pracujúci dôchodca
Dohodári – dôchodcovia neplatia povinné dôchodkové poistenie najviac z príjmu 200 eur

Keď je uzavretých viacero dohôd

Odvodová úľava platí iba pre jednu konkrétnu dohodu o vykonaní práce resp. dohodu o pracovnej činnosti. V prípade viacerých dohôd si senior sám určí, na ktorú z nich si úľavu uplatní. Z ostatných uzavretých dohôd je povinný riadne odvádzať poistné na dôchodkové poistenie, vďaka čomu si medziročne zvýši aj poberanú penziu.

Nárok na odvodovú úľavu majú seniori, ktorým bol priznaný dôchodok:

  • starobný,
  • invalidný,
  • výsluhový (avšak až po dovŕšení dôchodkového veku),
  • a invalidný výsluhový.

Rýchly výpočet – vek odchodu do dôchodku

Čítaj tu

Ako vybaviť odvodovú úľavu

Dôchodca-dohodár, ktorý si chce uplatniť odvodovú úľavu, je povinný písomne informovať zamestnávateľa o uplatnení výnimky, o jej skončení a tiež čestne vyhlásiť, že si výnimku súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci. Môže pri tom použiť tlačivo Oznámenie a čestné vyhlásenie (odvodová úľava – Dôchodcovia) zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Kúpeľná liečba po covide

Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Zdroj: Sociálna poisťovňa
Foto: Freepik.com, Pixabay.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button