DôchodokPoradňaVšeobecné info

Komu vznikne nárok na rodičovský dôchodok?

Všetkým dôchodcom, ktorých dieťa nebude namietať

Novela zákona o sociálnom poistení prinesie od roku 2023 seniorom novinku v podobe rodičovského dôchodku. Má ísť o bonusovú penziu, poberanú popri iných typoch dôchodkov, ktorá pomôže dôchodcom, ktorí vychovali svoje alebo osvojené dieťa, naplniť ústavou garantované sociálne právo žiť aj v penzijnom veku dôstojne.

Rodičovský dôchodok bol navrhnutý najmä ako kompenzácia seniorom – rodičom, ktorí vychovávali deti a za obdobie starostlivosti o ne majú na dôchodku krátenú výšku starobnej penzie. Zmena v zákone, schválená začiatkom apríla, má pomôcť dorovnať rozdiel medzi dôchodkom seniora, ktorý deti vychoval a tým, ktorý deti nemal.

Schválili rodičovský bonus aj dôchodok po 40. rokoch práce

 Čítaj tu

Nárok na rodičovský dôchodok

Nárok na priznanie rodičovského dôchodku a jeho výplatu má vzniknúť od 1. januára 2023 všetkým poberateľom starobného, invalidného alebo výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, ktorí sú zároveň:

a) rodičom vlastného alebo osvojeného dieťaťa, ktoré:

  • bolo dôchodkovo poistené v roku, ktorý dva roky predchádza začiatku vzniku nároku, čiže najskôr v roku 2021,
  • do konca októbra 2022 nevyhlási, že tomuto poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku nemá vzniknúť nárok na rodičovský dôchodok.

b) fyzickou osobou, ktorá vychovala dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, a ak toto dieťa:

  • bolo dôchodkovo poistené v roku, ktorý dva roky predchádza začiatku vzniku nároku, teda najskôr v roku 2021,
  • do konca októbra 2022 vyhlásilo, že tomuto poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku má vzniknúť nárok na rodičovský dôchodok.
rodičovský bonus
Viac detí znamená aj vyšší rodičovský dôchodok

Rodičovský dôchodok je dobrovoľný

Z rôznych dôvodov môže dieťa nesúhlasiť s tým, aby časť jeho odvodov bola vyplácaná v podobe rodičovského bonusu svojim rodičom. V takom prípade bude mať možnosť oznámiť to do konca októbra Sociálnej poisťovni. V prípade pestúnov je to presne naopak. Ak osvojené dieťa chce, aby jeho pestúni rodičovský bonus dostávali, obráti sa so svojím súhlasom na Sociálnu poisťovňu rovnako do konca októbra aktuálneho roku.

Zmenou zákona vznikol ročníkom 1958 – 1963 nárok na predčasný dôchodok

Čítaj tu

Automatické vyplácanie

Rodičovský dôchodok bude Sociálnou poisťovňou vyplácaný automaticky už od roku 2023, a to podľa údajov v registri fyzických osôb pre biologického rodiča a osvojiteľa. Konečnú podobu novely zákona o sociálnom poistení však prinesie až júnové zasadnutie vlády.

Text: Alena Kytková
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button