DôchodokPoradňa

Aký bude predčasný dôchodok po novom?

Umožní odísť do penzie skôr a dávka bude vyššia

Počnúc budúcim rokom má začať platiť úprava novely zákona o sociálnom poistení, ktorá zavedie do praxe nový model predčasného dôchodku. Ten bude výhodný najmä pre ľudí, ktorí nie sú schopní vykonávať pracovnú činnosť do vysokého veku, no pracovať začali pomerne skoro. Zákon im umožní odchod do penzie po 40 odpracovaných rokoch a sľubuje tiež vyšší dôchodok oproti modelu, ktorý platí dnes.

Súčasný systém priznávania predčasného starobného dôchodku sa riadi zaužívanou tabuľkou a dovoľuje odísť do penzie najviac o dva roky skôr, čím komplikuje situáciu seniorom bez práce či dlhodobo chorým na prahu dôchodkového veku. Výška predčasného dôchodku je krátená o 12,5% za 24 mesiacov, čo v mnohých prípadoch predstavuje desiatky eur mesačne. Toto nastavenie by malo so zavedením nového modelu definitívne skončiť. Odchod do penzie chcú opätovne naviazať na strednú dĺžku dožitia a umožniť odchod do penzie už po 40 odpracovaných rokoch. Navrhnutá zmena zákona bola schválená v prvom čítaní, avšak o jej konečnej podobe rozhodne druhé čítanie v júni.

Výška predčasného dôchodku je aj o desiatky eur nižšia

Čítaj tu

Ktoré odpracované roky štát započíta

V súvislosti s navrhovanou právnou úpravou predčasného starobného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch, ktorý má začať platiť už v januári, sa navrhuje, aby odpracovanými rokmi boli všetky roky dôchodkového poistenia, okrem:

  • období dôchodkového poistenia získaných pred rokom 2004, ktorými sú doba nezamestnanosti, doba štúdia a odborného a politického školenia,
  • a období, počas ktorých bola fyzická osoba zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie a sústavne sa pripravovala na povolanie štúdiom na strednej alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku po roku 2004 v prípade, ak za tieto obdobia bolo dodatočne zaplatené poistné.
predčasný dôchodok
Predčasný dôchodok po novom pomôže ľuďom, ktorí začali pracovať skoro

Výška predčasného dôchodku po novom

Odchod do predčasného starobného dôchodku automaticky znamená nižšiu penziu. Po novom však bude krátený len o 0,3% za každý začatý mesiac, vďaka čomu budú predčasné penzie vyššie v porovnaní s dnešnými.

Výška predčasného starobného dôchodku sa bude určovať ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Výsledná suma bude ďalej znížená podľa toho, koľko rokov dôchodkového poistenia má budúci dôchodca započítaných nasledovne:

  • mínus 0,3 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, ak ide o poistenca, ktorý získal najmenej 40 odpracovaných rokov,
  • 0,5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, ak ide o poistenca, ktorý nezískal najmenej 40 odpracovaných rokov.

Hranica predčasného dôchodku sa od júla zvýši

Čítaj tu

Najmenej vo výške minimálneho dôchodku

V záujme predchádzania zvyšovania predčasného starobného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku na sumu minimálneho dôchodku tiež navrhli, aby nárok na predčasný starobný dôchodok vznikol iba tomu poistencovi, ktorého suma predčasného starobného dôchodku bola ku dňu, od ktorého si o jeho priznanie žiada, minimálne na úrovni sumy minimálnej penzie.

Do penzie odchádzajú ročníky 1959 a 1960

Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button