DôchodokPoradňa

Schválili rodičovský bonus, dôchodok po 40. rokoch, aj nový dôchodkový vek

Dôchodková reforma 2022

Vláda dnes (6. apríla 2022) schválila dôležité zmeny v novele zákona o sociálnom poistení, najmä však zmenu dôchodkového veku, rodičovský bonus a možnosť odísť do penzie po 40. odpracovaných rokoch. Všetky návrhy však prešli do druhého čítania s viacerými pripomienkami, ktoré sa chystajú vyriešiť pred júnovým hlasovaním.

V súčasnosti sa vek odchodu do dôchodku riadi tabuľkou, ktorá je súčasťou zákona. Po novom sa však odchod do penzie opätovne naviaže na strednú dĺžku dožitia. Dôvodom je najmä snaha udržať stabilitu v priebežne vyplácanom dôchodkovom systéme a fakt, že seniori sa dožívajú vyššieho veku. Budúci dôchodcovia by teda v priemere mali na dôchodku pobudnúť približne rovnako dlho ako penzisti, ktorí do dôchodku pôjdu v blízkej budúcnosti.

V čom budú iné dôchodky v roku 2022?

Čítaj tu

Rodičovský bonus

Pôvodne avizovaný rodičovský bonus vo výške 2,5 percenta pre každého rodiča sa zmenil. Po novom bude môcť každý pracujúci presunúť v prospech svojich rodičov 1,5 % pre matku + 1,5 % otcovi zo svojich zaplatených odvodov. Rodičovský bonus pritom nezvýši samotnú výšku odvodov a zároveň nebude mať vplyv ani na výšku budúceho dôchodku detí. Avšak každý pracujúci človek sa bude môcť slobodne rozhodnúť, či bude alebo nebude prispievať na penziu človeka, ktorý ho vychoval. Návrh rezortu práce bol schválený s podmienkou k obmedzeniu maximálnej výšky hrubých zárobkov dieťaťa, z ktorých bude môcť prispievať svojím rodičom. Schválený návrh ráta maximálne z 1,2 násobkom jeho mesačnej hrubej mzdy.

Rodičovský bonus bude ďalší dôchodok, ktorý môžu seniori poberať popri starobnom dôchodku. Vyplácať ho bude Sociálna poisťovňa automaticky už od roku 2023.

Do dôchodku odchádzajú ročníky 1959 a 1960

Čítaj tu

dôchodková reforma 2022
Dieťa si môže vybrať, či rodičovi na dôchodok prispeje

Odchod do dôchodku po 40. rokoch

Novela ráta tiež s možnosťou odchodu do predčasného dôchodku po odpracovaní 40 rokov. Do tohto obdobia sa ale nebudú započítavať niektoré náhradné doby dôchodkového poistenia, získané pred 1. januárom 2004, ako napríklad doba štúdia. Novela ďalej zruší súčasný systém, kedy je možné požiadať o predčasný dôchodok najviac 2 roky pred odchodom do riadneho dôchodku, pri ktorom sa penzia kráti o 0,5 percenta za každý mesiac.

V zmysle návrhu by suma predčasného starobného dôchodku za 40 odpracovaných rokov mala byť krátená o 0,3 % za každých začatých 30 dní poberania predčasného dôchodku pred dovŕšením dôchodkového veku. Pri splnení alternatívnej podmienky chýbajúcich dvoch rokov do dovŕšenia dôchodkového veku sa navrhuje ponechať krátenie na úrovni 0,5 % za každých začatých 30 dní poberania predčasnej penzie pred dovŕšením dôchodkového veku.

Výška predčasného dôchodku je aj o desiatky eur nižšia

Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button