DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Minimálny dôchodok v roku 2021

Odchod do dôchodku a minimálna penzia od 1. januára 2021

Ešte 26. novembra 2020 schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá priamo v zákone zmrazila výšku minimálneho dôchodku pre rok 2021 na sume 334,30 eur. Znamená to, že jeho výška sa oproti roku 2020 nezvýši, no valorizovať sa bude.

Kým v roku 2019 bola výška minimálneho starobného dôchodku po tridsiatich rokoch dôchodkového poistenia 278,90 eur, v roku 2020 sa skokovo navýšila o takmer 56 eur na sumu 334,30, pričom za každý ďalší odpracovaný rok sa ďalej zvýšila o 2%, po štyridsiatich dokonca o 3%. Minimálny dôchodok po novom predstavoval 33% z priemernej mzdy na Slovensku v roku 2018.

Tradične mal byť podľa schváleného modelu od 1. januára 2021 opätovne prepočítaný a navýšený podľa priemernej mzdy v roku 2019, no nestane sa tak. Opatrenia predstavovali enormný nárast výdavkov Sociálnej poisťovne a v druhom rade, prestali reflektovať zásluhovosť. Vláda preto zmrazila výšku minimálneho dôchodku na nadchádzajúci rok priamo v zákone. Každoročne valorizovať sa však bude.

Takto sa budú v januári valorizovať dôchodky

Čítaj tu

Minimálny dôchodok v roku 2021

Od 1. januára bude minimálny dôchodok vo výške 334,40 eur. Jeho suma sa opätovne bude zvyšovať až vtedy, keď čiastka, ktorá predstavuje 136% životného minima presiahne jeho hranicu. Nepredpokladá sa, že sa tak udeje do konca roku 2022, dokonca je oveľa pravdepodobnejšie, že ani do konca roku 2030. Zmena ušetrí štátnemu rozpočtu na budúci rok takmer 60 miliónov eur, v ďalšom roku 76 miliónov a o tri roky už vyše 100 miliónov.

Výška minimálneho dôchodku sa od januára zvýši

Čítaj tu

minimálny dôchodok 2021
Minimálny dôchodok bude aj v roku 2021 v sume 334,30 eur

Odchod do dôchodku po 31. decembri 2020

Pre poistencov, ktorí sa chystajú odísť po Novom roku do dôchodku, bude Sociálna poisťovňa aj naďalej priznávať minimálne dôchodky na základe len tých období dôchodkového poistenia, ktoré sa považujú za kvalifikované, to znamená získané:

  • pred 1. januárom 1993 (započítajú sa všetky dni dôchodkového poistenia),
  • od 1. januára 1993 (započítajú sa len dni získané v kalendárnom roku, za ktorý patrí osobný mzdový bod najmenej v hodnote 0,241, teda ročný príjem bol najmenej 24,1 % priemernej mzdy),
  • v cudzine (započítajú sa všetky dni dôchodkového poistenia),
  • v kalendárnom roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok po 31. decembri 2003 alebo bol priznaný dôchodok pred 1. januárom 2004,
  • od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

    Čo je kvalifikované dôchodkové poistenie

    Čítaj tu

Stačí 30 odpracovaných rokov

Len pripomíname, že pre získanie minimálneho dôchodku naďalej platí podmienka 30 odpracovaných rokov, resp. 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia bez ohľadu na výšku zaplatených odvodov. V januári 2020 totiž prestalo platiť pravidlo, že na minimálny dôchodok sa zohľadňujú iba odpracované roky, v ktorých mal poistenec zaplatené odvody najmenej vo výške 25% priemernej mzdy.

Text: Alena Kytková
Zdroj: Socpoist.sk, Employment.gov.sk
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button