DôchodokPoradňaPrávne okienko

Vek 65 rokov môže byť po novom dôvodom na výpoveď

Zamestnaným seniorom sťaží nový zákon prácu

Zákonník práce má nový bod pojednávajúci o výpovediach z trvalého pracovného pomeru. Po novom môže zamestnávateľ rozviazať pracovný pomer so svojím zamestnancom, ktorý dosiahol vek 65 rokov a zároveň nadobudol dôchodkový vek.

Doposiaľ boli na výpoveď z dôvodu veku zvyknutí najmä štátni zamestnanci. Od júna 2017 bol vek 65 rokov častou príčinou na skončenie pracovného pomeru práve u vnútroštátnych zamestnancov. No od januára 2022 sa podobný systém bude vzťahovať na všetkých pracujúcich. Dôvodom na novelizáciu Zákonníka práce bol najmä fakt, že mnoho ľudí v dôchodkovom veku uprednostnilo chodenie do práce pred odchodom do dôchodku. V našom dôchodkovom systéme totiž stále platí, čím viac odpracovaných rokov, tým vyššia penzia. Pracujúci v penzijnom veku tak boli skôr motivovaní v pracovnom pomere zotrvať a do penzie sa neponáhľať. Tým sa však brzdila prirodzená výmena vekovo starších pracovníkov za mladších.

Novela Zákonníka práce po novom teda umožní pravidelnú medzigeneračnú výmenu zamestnancov a podporí celkovú zamestnanosť na Slovensku. Ukončenie pracovného pomeru z dôvodu veku však nebude zo strany zamestnávateľa povinné, no pokiaľ sa tak stane, zamestnancovi bude zo zákona patriť odstupné.

Nový výpovedný bod

V súčasnosti je možné ukončiť pracovný pomer z dôvodu hromadného prepúšťania, pri zrušení pracovného miesta, po ukončení spôsobilosti na prácu, z dôvodu zdravotného stavu alebo porušenia predpisov. Od januára 2022 však začne platiť ďalší výpovedný bod, a tým je dovŕšenie veku 65 rokov.

Vypočítajte si vek odchodu do dôchodku

Čítaj tu

V praxi to bude znamenať, že ak senior budúci rok dovŕši 65 rokov, zamestnávateľ ho môže zo zamestnania prepustiť bez ohľadu na to, či má priznaný štatút dôchodcu. Týka sa to aj ľudí, ktorí poberajú starobný dôchodok, no zároveň pracujú. Súbeh plnej penzie a plnej mzdy je dokonca daňovo a odvodovo zvýhodnený a dotovaný a pre seniorov doteraz znamenal vyššiu životnú úroveň na dôchodku. Predstavuje to však značnú finančnú záťaž pre štát a stagnujúci vývoj zamestnanosti, čím pri tvorbe zákona argumentovali najmä jeho autori. Odborári ale zákon naďalej považujú za diskriminačný a značne zľahčujúci proces prepustenia zamestnanca v dôchodkovom veku.

nový výpovedný bod
Pracujúci seniori pôsobia najčastejšie ako lekári či učitelia

Môžem dostať výpoveď aj ja?

Nový výpovedný bod má dve podmienky:

  • dosiahnutý vek odchodu do starobného dôchodku podľa zákona o sociálnom poistení,
  • dovŕšenie veku 65 rokov.

Pri ich splnení môže dostať senior výpoveď bez ohľadu na to, či je, alebo nie je poberateľom starobného dôchodku. Výpoveď zo zamestnania môže dostať rovnako 66 ročná žena, ktorá nie je na dôchodku, ako i 75 ročný muž, ktorému bol dávno priznaný starobný dôchodok.

Práca na dohodu a predčasný dôchodok

Čítaj tu

Opýtajte sa zamestnávateľa

V prípade, že zamestnanec nie je poberateľom starobného dôchodku, môže ho prípadná výpoveď, napriek odstupnému, prekvapiť. Seniori urobia najlepšie, ak sa budú vopred informovať o zámeroch zamestnávateľa, aby prípadné plánované prepustenie spojili so žiadosťou o odchod do dôchodku na Sociálnej poisťovni a prechod z produktívneho života do penzie tak prebehol bez zbytočných prestupných a čakajúcich mesiacov.

Minimálny dôchodok v roku 2021

Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button