KúpelePobytyVšeobecnéZdravie

Kúpeľná liečba a post-covidový syndróm

V piatich podskupinách je pobyt v kúpeľoch po prekonaní ochorenia plne hradený poisťovňou

Približne od apríla poskytujú kúpeľné zariadenia špeciálnu kúpeľnú liečbu pacientom po prekonaní ochorenia covid-19 so stredne ťažkým alebo ťažkým priebehom. Trojtýždňová rehabilitácia termálnou vodou a špeciálnymi procedúrami má výrazne zmierniť post-covidový syndróm, ktorým trpí približne desať percent z nich. V piatich indikačných podskupinách je plne hradená zdravotnou poisťovňou. Pacientom so skupiny B zas preplatia procedúry pri pretrvávajúcich respiračných ťažkostiach. Liečenie je možné absolvovať do jedného roka po prekonaní ochorenia.

Post-covidový syndróm sa netýka iba dýchacieho ústrojenstva. Pod pojmom syndróm je zahrnutých množstvo rôznych symptómov, ktoré do značnej miery limitujú plnohodnotný život. Pri ochorení dochádza k obmedzenej činnosti dýchacieho systému, čím sa znižuje množstvo kyslíka v krvi, čo následne vedie k narušeniu fungovania viacerých orgánov v tele. Pacienti po prekonaní ťažšej formy ochorenia covid-19 teda trpia okrem respiračných problémov aj neurologickými či nervovo-svalovými ťažkosťami, postihnutím pohybového aparátu, silným únavovým syndrómom, ale aj depresiou.

Kúpeľnú liečbu preto môžu predpísať okrem pneumológov aj reumatológ, internista, ortopéd, imunológ či iní odborní lekári.

Tri dôvody, prečo poisťovňa neschváli kúpele

Čítaj tu

Liečia nielen procedúry, ale aj prírodné prostredie

Slovenské kúpeľníctvo má dlhodobú tradíciu. Plne vybavené medicínske zariadenia často pokračujú v začatej liečbe a pomáhajú pacientom vrátiť sa k plnohodnotnému životu pred ochorením. Aj z tohto dôvodu bol okruh indikačných podskupín v skupine A rozšírený o ďalšie tri.

Cena nákupov sa bude zaokrúhľovať

Čítaj tu

Kúpeľná liečba pre pacientov v skupine A

Pobyt v kúpeľoch a ústavná liečba post-covidového syndrómu v skupine A je plne hradená zdravotnou poisťovňou pri nasledovných indikáciách:

 • V/2 Zdĺhavá obštrukčná pľúcna choroba – predpisuje odborný lekár pneumológ, alergiológ alebo imunológ.
 • V/8 Pľúcne fibrózy – môže predpísať pneumológ, internista alebo všeobecný lekár.
 • V/9 Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní respiračných ťažkostí – návrh predpisuje pneumológ, internista a všeobecný lekár.
 • VI/15 Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní neurologických alebo nervovo-svalových ťažkostí – predpisuje neurológ, reumatológ a všeobecný lekár.
 • VII/12 Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní postihnutia pohybového aparátu – návrh predpisuje ortopéd alebo všeobecný lekár.
post-covid a kúpele
Dĺžka liečebného pobytu pri post-covidovom syndróme je 21 dní

Kúpeľná liečba pre pacientov zo skupiny B

Ak má pacient pretrvávajúce ťažkosti po prekonaní závažnejšej formy ochorenia, no nebol hospitalizovaný, môže požiadať o vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu cez zdravotnú poisťovňu u svojho ošetrujúceho lekára aj v indikačnej skupine B.  Momentálne je možné žiadať o kúpeľnú liečbu v jednej podskupine:

 • V/10 Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní respiračných ťažkostí – predpisuje pneumológ, internista a všeobecný lekár.

Ako si čo najjednoduchšie vybaviť kúpele

Čítaj tu

Kúpeľná liečba post-covidového syndrómu v skratke

 • liečebný pobyt, prípadne súbor rehabilitácií a procedúr, trvá 21 dní,
 • primárne je určený pre pacientov, ktorí boli liečení v nemocnici,
 • žiadosť predkladá všeobecný alebo odborný lekár,
 • nárok posudzuje a schvaľuje lekár poisťovne,
 • pri pacientoch patriacich do skupiny A je celý pobyt – vrátane ubytovania a stravy – plne hradený zdravotnou poisťovňou,
 • pri pacientoch zo skupiny B sú preplácané iba liečebné procedúry bez ubytovacích a stravovacích služieb.

Schvaľovací proces je rôzny, no niektoré zdravotné poisťovne sľubujú odobrenie návrhu už do piatich dní. Pacient si na ústavnú rehabilitáciu môže vybrať ktorékoľvek kúpele na Slovensku.

Text: Alena Kytková
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button