DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Poberateľ predčasného starobného dôchodku nemá nárok na rodičovský bonus

A ročne si môže popri penzii privyrobiť maximálne 2400 eur

Od januára budú poistencom k dispozícii dva druhy predčasného starobného dôchodku. Do penzie bude možné odísť dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku alebo po 40 rokoch dôchodkového poistenia. V oboch prípadoch bude poberateľovi umožnené popri penzii pracovať, no maximálny limit povoleného privyrobku bude aj naďalej 200 eur mesačne pre oba modely. Predčasní dôchodcovia ďalej nemajú nárok na rodičovský dôchodok, pretože ten je určený výlučne dôchodcom po dovŕšení dôchodkového veku.

Sociálna poisťovňa predčasný starobný dôchodok prizná len v prípade, ak jeho výška presiahne sumu 1,6-násobku životného minima, čo bude od 1. januára 2023 znamenať, že suma novopriznanej penzie musí byť aspoň 375,10 €. Ak poistenec zároveň spĺňa aj podmienku 40 odpracovaných rokov, penzia sa mu zníži len o 0,3 percenta za každých začatých 30 dní do dovŕšenia dôchodkového veku. Tento variant je výhodnejší ako štandardný predčasný starobný dôchodok, kedy sa penzia znižuje až o 0,5 percenta za každý mesiac, o ktorý pôjde poistenec do penzie skôr.

Predčasné dôchodky po novom

 Čítaj tu

Môžem popri predčasnom dôchodku po 40 odpracovaných rokoch pracovať?

Poberatelia predčasného starobného dôchodku, aj dôchodku po 40 odpracovaných rokoch, nemôžu popri penzii vykonávať činnosť s povinným dôchodkovým poistením, okrem činnosti na dohodu uzatvorenú po priznaní predčasného starobného dôchodku, na ktorú si budú od začiatku uplatňovať odvodovú odpočítateľnú položku, a ktorej ročný príjem nepresiahne 2400 €. Keďže sa jedná o príjem, z ktorého sa neplatia povinné odvody do Sociálnej poisťovne, nebude mať táto forma zárobku vplyv na výšku budúceho starobného dôchodku. V prípade prekročenia povoleného mzdového limitu, t.j. príjmu vyššieho ako 200 eur mesačne, resp. 2400 eur ročne, bude dôchodcovi predčasný starobný dôchodok odobratý.

práca popri predčasnom dôchodku
Popri predčasnom dôchodku možno zarobiť nanajvýš 200 eur mesačne alebo 2400 eur ročne.

Poisťovňa prepočíta a zvýši už priznané predčasné dôchodky

Sociálna poisťovňa prepočíta od 1.1.2023 už priznané predčasné starobné dôchodky, prípadne starobné dôchodky, ktoré vznikli stransformovaním predčasných starobných dôchodkov, ak dôchodca získal pred 1.1.2023 40 odpracovaných rokov, na základe čoho upraví pôvodné krátenie penzie o 0,5 % za každých 30 dní do dovŕšenia dôchodkového veku na 0,3 percenta. Prepočet sa bude týkať približne 103-tisíc penzistov. Na tento prepočet však bude mať čas až do 31.12.2026.

Dôchodok po 40 rokoch zníži penziu aj o 100 eur

 Čítaj tu

Má nárok na rodičovský dôchodok poberateľ predčasného starobného dôchodku?

Nie, nemá nárok. Nárok na rodičovský dôchodok mu vznikne až odo dňa, kedy dosiahne riadny dôchodkový vek. Až k tomuto dňu sa totiž predčasný starobný dôchodok automaticky „preklopí“ na starobný dôchodok, čo znamená, že až od tohto dňa vzniká nárok aj na rodičovský dôchodok.

2023: Valorizácia minimálnych dôchodkov

 Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button